Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-03-15
Organ wydający:Starosta Lidzbarski
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 27 pozycja: 531
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

531

OBWIESZCZENIE Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011 Na podstawie art. 86 ust. 7 z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r., Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w 2011 roku: 1) Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim - 2 302,58 zł. 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza ?Mój Dom? w Ornecie - 2 798,16 zł. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.660

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2011.

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 5/2011 Starosty Chełmińskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie powiatu chełmińskiego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie nr 3 Starosty Mrągowskiego z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie nr 2 Starosty Mrągowskiego z dnia 11 lutego 2011r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowej placówce opiekuńczo ? wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Mrągowskiego w 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  informacja nr 1/2011 Burmistrza Ornety z dnia 4 marca 2011r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 r. położonych na obszarze Gminy Orneta.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  aneks nr 7/11 Starosty Nowomiejskiego z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Nr 40/05 zawartego w dniu 22.03.2005 r. pomiędzy Starostą Nowomiejskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Iława w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  aneks nr 7/11 Starosty Nowomiejskiego z dnia 8 lutego 2011r. do Porozumienia Nr 39/05 zawartego w dniu 22.03.2005 r. pomiędzy Starostą Nowomiejskim a Nadleśniczym Nadleśnictwa Lidzbark w sprawie powierzenia prowadzenia niektórych spraw z zakresu nadzoru nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, w tym wydawanie decyzji administracyjnych w pierwszej instancji.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.