Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

Tytuł:

uchwała nr V/43/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:0001-01-01
Organ wydający:Rada Powiatu Braniewskiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 37 pozycja: 618
Hasła:drogowy ruch - zwolnienia od opłat

618

UCHWAŁA Nr V/43/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011 r. w sprawie zwolnienia od opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego i prawa jazdy. § 2. Zwalnia się od uiszczania opłaty za wydanie nowego prawa jazdy osoby, które są obowiązane ubiegać się o wydanie takiego dokumentu z powodu zmian stanu faktycznego w zakresie adresu kierowcy, spowodowanych zmianami administracyjnymi. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku. Przewodniczący Rady Powiatu Winicjusz Sokół

Na podstawie art. 79b i 98a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku prawo o ruchu drogowym (Dz. U z 2005 roku Nr 108, poz. 908 z późn. zmianami) oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2011 roku Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) Rada Powiatu Braniewskiego uchwala, co następuję: § 1. Zwalnia się od uiszczania opłaty za wydanie nowego dowodu rejestracyjnego osoby, które są obowiązane ubiegać się o wydanie tego dokumentu z powodu zmian stanu faktycznego w zakresie adresu właściciela lub posiadacza pojazdu, spowodowanych zmianami administracyjnymi.
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.778

  uchwała nr XLIII/483/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.199.5535

  uchwała nr 406/LV/2009 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 29 października 2009r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie dowodu rejestracyjnego oraz prawa jazdy

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.38.663

  uchwała nr IV/28/11 Rady Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie zwolnienia z opłaty za wydanie prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.779

  uchwała nr XLIII/484/10 Rady Powiatu Jarosławskiego z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wydanie prawa jazdy.

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr X/100/2011 Rady Powiatu w Chełmie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmniejszenia opłaty za wymianę prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/39/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie zasad i trybu przyznawania i pozbawiania oraz wysokości stypendiów sportowych Powiatu Braniewskiego dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.37

  uchwała nr V/38/11 Rady Powiatu Braniewskiego z dnia 3 marca 2011r. w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień Powiatu Braniewskiego za osiągnięcie wysokich wyników sportowych we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/63/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego otoczenia jeziora Siginek (Podkówka) w Olsztynie.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.36

  uchwała nr VII/62/11 Rady Miasta Olsztyn z dnia 11 marca 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany ?Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w południowej części dzielnicy Redykajny w Olsztynie?, przy ulicy Żbiczej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.35

  zarządzenie nr 99/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 17 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Niezapominajka" w Elblągu


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.