Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

Tytuł:

uchwała nr VII/38/2011 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/35/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Rada Powiatu Bartoszyckiego
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 67 pozycja: 1100
Hasła:konsultacje społeczne

1100

UCHWAŁA Nr VII/38/2011 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 9 maja 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/35/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Na podstawie art. 5 ust. 5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (jednolity tekst Dz. U. Nr 234 poz. 1536 z 2010 r.) Rada Powiatu Bartoszyckiego uchwala, co następuje: § 1. W paragrafie 6 uchwały Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr VI/35/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, wykreśla się ust. 2. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Bartoszyckiego. § 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Mariusz Pilas
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.55

  uchwała nr XXXV/166/10 Rady Powiatu Bartoszyckiego z dnia 19 marca 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Rady Powiatu Bartoszyckiego Nr XIII/75/04 z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.47

  porozumienie nr 1/2010 Zarządu Powiatu Bartoszyckiego z dnia 15 stycznia 2010r. w sprawie: powierzenia Gminie Miejskiej Bartoszyce zadań powiatowej biblioteki publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.50

  ogłoszenie nr 2/2012 Starosty Bartoszyckiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie: ogłoszenia o stawce średnio miesięcznego kosztu utrzymania wychowanka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.23

  ogłoszenie nr 3/2011 Starosty Bartoszyckiego z dnia 16 lutego 2011r. w sprawie: zmiany średnio miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w niektórych placówkach opiekuńczo-wychowawczych powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.13

  ogłoszenie nr 2/2011 Starosty Bartoszyckiego z dnia 20 stycznia 2011r. w sprawie: ustalenia średnio miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

porady prawne online

Porady prawne

 • Cło na płytki ceramiczne z Chin

  Spółka zarejestrowana w Polsce chce sprowadzić płytki ceramiczne z Chin i sprzedać je na rynek Polski. Jakiej wysokości cło będzie musiała zapłacić?

 • VAT na rośliny

  Startujemy w przetargu (zamówienie publiczne) na dostawę materiału roślinnego (żywe kwiaty doniczkowe) do obsadzania miasta. Termin składania ofert upływa 31.12.2010 (...)

 • Data sprzedaży a przychód na przełomie roku

  W okresie od 07.11.2011 r. do 31.12.2011 r. my jako spółka z o.o. wykonaliśmy usługę na podstawie umowy. Dnia 29 grudnia 2011 r. sporządziliśmy i podpisaliśmy protokół (...)

 • Symbol PKWiU

  Wykonałem remont dachu w bloku mieszkalnym. Zastosowałem stawkę VAT 8%, symbol PKWiU PKOB 112. Otrzymałem informację, że nie stosuje się już symboli PKWiU, tylko należy (...)

 • Zajęcie komornicze wynagrodzenia za pracę

  Mamy pracownika, któremu potrącamy zajęcie komornicze. Jaką kwotę minimalnego wynagrodzenia wolną od potrąceń zastosować - czy z grudnia 2011 tj. 1386,00, czy stycznia (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr V/43/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 kwietnia 2011r. o zmianie uchwały Nr XVIII/138/04 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr V/42/2011 Rady Powiatu w Kętrzynie z dnia 14 kwietnia 2011r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy oraz dyżurów aptek ogólnodostępnych na terenie Powiatu Kętrzyńskiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VII/66/2011 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji udzielonych niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, niepublicznym szkołom o uprawnieniach szkół publicznych, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny lub obowiązek nauki, dla których organem prowadzącym jest organ inny niż Powiat Nowomiejski

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.66

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.195.2011 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 6 maja 2011r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.66

  obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Olsztynie z dnia 23 maja 2011r. o wynikach wyborów ponownych do Rady Gminy Giżycko przeprowadzonych w dniu 22 maja 2011 r.


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.