Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

Tytuł:

uchwała nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-06-01
Organ wydający:Rada Gminy Bartoszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 67 pozycja: 1108
Hasła:opłata skarbowa

1108

UCHWAŁA Nr VIII/38/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011 r.

w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa Na podstawie art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (Dz. U. Nr 225, poz. 1635) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Zarządza się pobór opłaty skarbowej w drodze inkasa. § 2. Wyznacza się Graniczny Inspektorat Weterynarii w Bezledach jako inkasenta. § 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso w wysokości 6% od kwot zainkasowanych z tytułu opłaty skarbowej.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa. § 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Wacław Kowalczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VIII/39/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.11

  uchwała nr IX/53/2011 Rady Gminy Barciany z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.70

  uchwała nr VII/25/2011 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 24 marca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2011.167.310

  uchwała nr IX/61/11 Rady Miasta w Myszkowie z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1752

  uchwała nr XVI/281/12 Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 4 kwietnia 2012r. w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa na terenie miasta Dąbrowa Górnicza

porady prawne online

Porady prawne

 • Opłata od zażalenia w postępowaniu administracyjnym

  Czy wniesione przeze mnie zażalenie skierowane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego na postanowienie wydane przez organ I instancji winno być opłacone znakami opłaty (...)

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa w banku

  Czy złożenie pełnomocnictwa w banku do dysponowania rachunkiem bankowym podlega opłacie skarbowej? Jakie podmioty są zwolnione z uiszczania opłaty skarbowej przy takim (...)

 • Umorzenie postępowania a zwrot opłaty skarbowej

  Organ umorzył postępowanie o wydanie decyzji o warunkach zabudowy z powodu braku (jego zdaniem) precyzyjnego określenia pewnych parametrów. Wnosząc wniosek uiściłem (...)

 • Opłata za pełnomocnictwo

  Czy pełnomocnictwo udzielone ojcu przez syna i dołączone do pozwu podlega opłacie skarbowej? Jeśli tak w jakiej wysokości?

 • Opłata skarbowa od pełnomocnictwa

  Kancelaria prawna wpłaciła na nasze konto opłatę skarbową w wysokości 17 zł. od pełnomocnictwa substytucyjnego podając nawet numery sygnatury. Po pewnym czasie złożyli (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VI/49/11 Rady Gminy Działdowo z dnia 31 marca 2011r. w sprawie zmiany Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Działdowo

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr V/42/2011 Rady Gminy Małdyty z dnia 30 marca 2011r. w sprawie ustalenia górnej stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbiorze i transporcie nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr V / 27 / 11 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Kruklanki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr V/ 26 /11 Rady Gminy Kruklanki z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian do uchwały w sprawie regulaminu przyznawania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz sposoby obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, przyznawania nagród a także wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego oraz szczegółowe zasady jego przyznawania i wypłacania

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.67

  uchwała nr VI/27/2011 Rady Gminy Łukta z dnia 25 marca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których właścicielem jest Gmina Łukta


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.