Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

Tytuł:

ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-06-09
Organ wydający:Starosta Olecki
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 72 pozycja: 1289
Hasła:niepełnosprawni

1289

OGŁOSZENIE Starosty Oleckiego z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych Na podstawie § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 62, poz. 560) informuję o możliwości zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych. Kandydaci powinni być przedstawicielami organizacji pozarządowych, fundacji lub jednostek samorządu terytorialnego. Zgłoszenia kandydatów na członków rady należy złożyć w terminie 14 dni od dnia opublikowania ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego w kancelarii Starostwa Powiatowego w Olecku, ul. Kolejowa 32, w zamkniętych kopertach z dopiskiem ?Kandydat na członka powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych ?. Powołani członkowie powiatowej rady zostaną poinformowani pisemnie. Starosta Olecki Andrzej Stanisław Kisiel
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.10

  ogłoszenie Starosty Oleckiego z dnia 26 lipca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków powiatowej społecznej rady do spraw osób niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.25

  ogłoszenie nr 1/2011 Starosty Nidzickiego z dnia 23 lutego 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów do Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych w Nidzicy

 • Dziennik Urzędowy

  ogłoszenie Starosty Radomszczańskiego z dnia 17 maja 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.236.8374

  ogłoszenie Starosty Ostrowskiego z dnia 12 grudnia 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w Ostrowi Mazowieckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.441

  ogłoszenie Prezydent Miasta Leszna z dnia 9 stycznia 2012r. w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

porady prawne online

Porady prawne

 • Wymagania dla kandydatów do spółek Skarbu Państwa

  Czy kandydaci na członków rad nadzorczych i członków zarządu spółek Skarbu Państwa muszą legitymować się ukończonymi kursami dotyczących tych stanowisk?

 • Procedura wyborów do Rady Pracowniczej

  W wymaganym terminie , tj. we wrześniu 2006 roku poinformowaliśmy pracowników naszej firmy o możliwości zorganizowania wyborów do rady pracowniczej (powołania rady). (...)

 • Kwalifikacje członków rady nadzorczej

  W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników (...)

 • Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

  Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, (...)

 • Zwolnienie z wpłat obowiązkowych na PFRON

  Nasz zakład zatrudnia 32 osoby (w przeliczeniu na etaty również 32). Mamy 2 pracowników z orzeczonym umiarkowanym i lekkim stopniem niepełnosprawności. Czy jesteśmy (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  zarządzenie nr 40/09 Burmistrza Pisza z dnia 18 marca 2009r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  uchwała nr VII/49/11 Rady Gminy Kiwity z dnia 13 maja 2011r. w sprawie zasad przyznawania dotacji na prace remontowe, konserwatorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  uchwała nr VII/46/11 Rady Gminy Kiwity z dnia 13 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za wpis żłobków i klubów dziecięcych do rejestru

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  uchwała nr IX/50/2011 Rady Miejskiej w Miłakowie z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego i deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.72

  uchwała nr XIII/79/2011 Rady Gminy Ełk z dnia 28 kwietnia 2011r. w sprawie nadania statutu jednostce pomocniczej Gminy Ełk


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.