Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

Tytuł:

uchwała nr IX/57/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie zmiany w uchwałach w sprawie statutów sołectw w Gminie Kurzętnik

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2011-07-07
Organ wydający:Rada Gminy Kurzętnik
Pozycja dziennika:Rok: 2011 nr 89 pozycja: 1564
Hasła:sołectwa

1564

UCHWAŁA Nr IX/57/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011 r.

w sprawie zmiany w uchwałach w sprawie statutów sołectw w Gminie Kurzętnik Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. w uchwale Nr VIII/29/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Bratuszewo, w uchwale Nr VIII/30/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Brzozie Lubawskie, w uchwale Nr VIII/31/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kamionka, w uchwale Nr VIII/32/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kąciki, w uchwale Nr VIII/33/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Krzemieniewo, w uchwale Nr VIII/34/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kurzętnik I, w uchwale Nr VIII/35/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Kurzętnik II, w uchwale Nr VIII/36/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Lipowiec, w uchwale Nr VIII/37/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Małe Bałówki, w uchwale Nr VIII/38/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Marzęcice, w uchwale Nr VIII/39/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Mikołajki, w uchwale Nr VIII/40/11 Rady Gminy 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Nielbark, w uchwale Nr VIII/41/11 Rady Gminy 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Otręba, w uchwale Nr VIII/42/11 Rady Gminy 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Sugajenko, w uchwale Nr VIII/43/11 Rady Gminy 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Szafarnia, w uchwale Nr VIII/44/11 Rady Gminy 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Tereszewo, w uchwale Nr VIII/45/11 Rady Gminy 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Tomaszewo, Kurzętnik z dnia Statutu Sołectwu Kurzętnik z dnia Statutu Sołectwu Kurzętnik z dnia Statutu Sołectwu Kurzętnik z dnia Statutu Sołectwu Kurzętnik z dnia Statutu Sołectwu Kurzętnik z dnia Statutu Sołectwu

w uchwale Nr VIII/46/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wawrowice, w uchwale Nr VIII/47/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielkie Bałówki, w § 24 skreśla się wyraz ?równe?, w § 30 ust. 4 skreśla się pkt 3) ?dopuszczenie się czynów dyskwalifikujących w opinii społecznej?. § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Lewicki
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. 2009.464.3354

  uchwała nr XXXVIII/186/2009 Rady Gminy w Sobkowie z dnia 15 września 2009r. w sprawie zmian w uchwałach Rady Gminy dotyczących zarządzenia poboru w drodze inkasa należności pieniężnych pobieranych w formie łącznego zobowiązania pieniężnego i wyznaczenia stałych inkasentów

 • DZ. URZ. 2010.86.1566

  uchwała nr XLII/411/10 Rady Miejskiej w Czersku z dnia 22 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany niektórych uchwał nadających nazwy ulicom na terenie miasta Czersk

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.1554

  uchwała nr XXXIX/227/2010 Rady Gminy Warnice z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany w uchwałach: Nr XIV/92/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Barnim, Nr XIV/93/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Cieszysław, Nr XIV/94/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Dębica, Nr XIV/95/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Grędziec, Nr XIV/96/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Kłęby, Nr XIV/97/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Nowy Przylep, XIV/98/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Obryta, Nr XIV/99/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Reńsko, Nr XIV/100/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Stary Przylep, Nr XIV/101/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Warnice, Nr XIV/102/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wierzbno, Nr XIV/103/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Wójcin, Nr XIV/104/2008 uchwalenia statutu Sołectwa Zaborsko z dnia 29 lutego 2008 roku

 • DZ. URZ. 2009.559.4282

  uchwała nr XXXVII/259/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 10 grudnia 2009r. w sprawie zmian w uchwałach Nr XXXVI/252/2009, Nr XXXVI/253/2009, XXXVI/254/2009 oraz XXXVI/256/2009 Rady Gminy w Nagłowicach z dnia 12 listopada 2009r.

 • DZ. URZ. 2012.3970

  uchwała nr VI/100/2012 Rady Gminy Pałecznica z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w uchwałach nr V/159/09 z dnia 9 lipca 2009 roku, V/170/09 z dnia 10.09.2009 roku i VI/74/2011 z dnia 28.12.2011 r. Rady Gminy Pałecznica

porady prawne online

Porady prawne

 • Zgłoszenie zmiany rachunku bankowego

  Czy zmiana banku (rachunku firmy) firmowego rachunku bankowego przy firmie działającej jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wymaga uiszczenia zmiany (...)

 • Zmiana składu osobowego spółki jawnej

  Czy można zmienić ( rozszerzyć ) skład osobowy spółki jawnej i co należy w tym celu zrobić oraz od kiedy taka zmiana obowiązuje ( czy tą datę można dowolnie (...)

 • Zmiana pozwolenia wodnoprawnego

  Czy istnieje możliwość zmiany pozwolenia wodnoprawnego po jego wydaniu?

 • Opłata za zmiany w KRS

  W spółce z o.o. doszło do zmiany adresu siedziby, ustanowienia prokurenta, zmiany wspólników i składu zarządu. Zmiany te będą zgłaszane do KRS jednocześnie. Jaka (...)

 • Zmiany w umowie spółki z o.o.

  Czy w dniu uchwalenia zmiany w tekście umowy spółki dotyczącej ilości członków Rady Nadzorczej uchwała ta obowiązuje od dnia uchwalenia czy od dnia zarejestrowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr IX/56/2011 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kurzętnik

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/52/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kurzętniku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/47/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wielkie Bałówki

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/46/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Wawrowice

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.89

  uchwała nr VIII/45/11 Rady Gminy Kurzętnik z dnia 19 kwietnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Tomaszewo

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.