Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Starosta Lidzbarski
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1111
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1111

OBWIESZCZENIE STAROSTY LIDZBARSKIEGO z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczowychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012 Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r. (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887) podaje się do publicznej wiadomości, średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w 2012 roku: 1) Rodzinny Dom Dziecka w Lidzbarku Warmińskim - 2 373,43 zł; 2) Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza "Mój Dom" w Ornecie - 2 926,46 zł. Starosta Lidzbarski Jan Harhaj
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.27

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2011

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.38

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonującej na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2010

 • Dziennik Urzędowy

  zarządzenie nr 6/2010 Starosty Kraśnickiego z dnia 21 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Kraśnickiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.32.660

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 19 stycznia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Pilskiego w roku 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.363.6540

  zarządzenie nr 74/2011 Starosty Tureckiego z dnia 14 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych funkcjonujących na terenie Powiatu Tureckiego na rok 2012

porady prawne online

Porady prawne

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Pełnienie funkcji organów w miastach na prawach powiatu

  Kto, według ustawy o samorządzie powiatowym, pełni funkcje organów powiatu w miastach na prawach powiatu?

 • Czas pracy nauczyciela doradcy metodycznego

  Nauczyciela doradca metodyczny jest zatrudniony w szkole podstawowej ze zniżką godzin od 1/3 do 2/3 i realizuje zadania powierzone przez organ prowadzący w ośrodku doskonalenia (...)

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 3 Starosty Mrągowskiego z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie nr 2 Starosty Mrągowskiego z dnia 2 marca 2012r. w sprawie ustalenia: miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w domu pomocy społecznej funkcjonującym na terenie powiatu mrągowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  informacja Burmistrza Miasta Ostróda z dnia 15 marca 2012r. w sprawie określenia danych dotyczących czynszu najmu lokali mieszkalnych nie należących do publicznego zasobu mieszkaniowego, położonych na obszarze Gminy Miejskiej Ostróda.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.25.2012 Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z dnia 25 stycznia 2012r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.