Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

Tytuł:

zarządzenie nr 73/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2012 roku.

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-26
Organ wydający:Prezydent Miasta Elbląg
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1115
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 26 marca 2012 r. Poz. 1115

ZARZĄDZENIE NR 73/2012 PREZYDENTA MIASTA ELBLĄG z dnia 8 marca 2012 r.

w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2012 roku. Na podstawie art. 97 ust. 4 w związku z art. 60 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 Nr 175 poz.1362; Nr 202 poz. 1551; Nr 219 poz. 1706; Nr 221 poz. 1738, Dz. U. z 2010 Nr 28 poz. 146; Nr 40 poz. 229; Nr 81 poz.527; Nr 125 poz. 842) zarządza się, co następuje: § 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Elblągu przy ul. Nowodworskiej 49 w 2012 roku na kwotę 880 zł. (osiemset osiemdziesiąt złotych) § 2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. § 3. Zarządzenie wchodzi w życie od pierwszego dnia następnego miesiąca przypadającego po miesiącu, w którym zostało opublikowane w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym. Prezydent Miasta Elbląg Grzegorz Nowaczyk
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.40

  zarządzenie nr 80/2010 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 15 marca 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2011.30

  zarządzenie nr 73/2011 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 3 marca 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania jednego mieszkańca w Ośrodku Wsparcia i Interwencji Kryzysowej - Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.13.549

  zarządzenie nr 10/2009 Starosty Polickiego z dnia 17 marca 2009r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2009 r

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.466

  zarządzenie nr 7/2010 Starosty Polickiego z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.483

  zarządzenie Nr 4/2012 Starosty Polickiego z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży w Karwowie w 2012 r.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  zarządzenie nr 72/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie Miasta Elbląg

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  zarządzenie nr 60/2012 Prezydenta Miasta Elbląg z dnia 8 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie miasta Elbląg w 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  sprawozdanie Starosty Lidzbarskiego z dnia 31 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Powiatu Lidzbarskiego w 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Lidzbarskiego z dnia 28 lutego 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, funkcjonujących na terenie Powiatu Lidzbarskiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.11

  obwieszczenie Starosty Gołdapskiego z dnia 21 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, funkcjonującej na terenie Powiatu Gołdapskiego w 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.