Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

Tytuł:

uchwała nr XIX/140/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-05-22
Organ wydający:Rady Miejskiej w Orzyszu
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 1635
Hasła:pomoc społeczna - organizacja pomocy społecznej

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje: § 1. W Statucie Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu stanowiącym załącznik do uchwały Nr XLVI/352/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2010r. w § 5 ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu: ?4) z ustawy z dnia 9 czerwca 2010r o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz. 887)?. § 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko?Mazurskiego. Przewodniczący Rady Wiesław Wasilewski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.63

  uchwała nr XLIII/323/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 31 marca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.20

  uchwała nr LII/391/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie dokonania zmian w Statucie Administracji Budynków Komunalnych w Orzyszu.

 • DZ. URZ. 2012.1278

  uchwała nr VIk/XV/197/2012 Rady Miasta Wejherowa z dnia 20 marca 2012r. w sprawie wprowadzenia zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wejherowie

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.11

  uchwała nr XLVI/352/10 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie ustalenia statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Orzyszu

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.16.15

  uchwała nr XXXII/497/08 Rady Miejskiej w Łapach z dnia 19 grudnia 2008r. w sprawie zmian w Statucie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XIX/138/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie utworzenia Żłobka Miejskiego.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XIX/137/12 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 29 lutego 2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i użytkowych, udzielania bonifikat oraz przyznania pierwszeństwa w ich nabyciu.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XI/101/2011 Rady Powiatu w Szczytnie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XVI.150.2011 Rady Powiatu Ełckiego z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Ełckiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.16

  uchwała nr XV/75/11 Rady Gminy Srokowo z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Srokowo na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.