Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.50

Tytuł:

obwieszczenie nr 2/2012 Starosty Nidzickiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2012 roku

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-01-31
Organ wydający:Starosta Nidzicki
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 503
Hasła:pomoc społeczna - średni miesięczny koszt utrzymania

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 31 stycznia 2012 r. Poz. 503

OBWIESZCZENIE NR 2/2012 STAROSTY NIDZICKIEGO z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2012 roku Na podstawie art. 196 ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) podaję do publicznej wiadomości, że średnie miesięczne wydatki przeznaczone na utrzymanie dziecka w 2012 r. w Rodzinnym Domu Dziecka Caritas Archidiecezji Warmińskiej w Nidzicy wynosi 1.866,43 zł (słownie złotych: jeden tysiąc osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 43/100). Wicestarosta Nidzicki Lech Brzozowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2012.1017

  obwieszczenie nr 2 Starosty Tarnogórskiego z dnia 23 lutego 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej funkcjonującej na terenie Powiatu Tarnogórskiego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.541

  komunikat Starosty Pilskiego z dnia 18 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej funkcjonującej na terenie powiatu pilskiego w roku 2012.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.34

  obwieszczenie Starosty Nidzickiego z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmiany wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2010 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2010.9.

  obwieszczenie Starosty Nidzickiego z dnia 8 stycznia 2010r. w sprawie ustalenia wysokości miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego funkcjonującej na terenie Powiatu Nidzickiego w 2010 roku

 • DZ. URZ. 2012.458

  zarządzenie nr 5 Starosty Sandomierskiego z dnia 23 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówce opiekuńczo ? wychowawczej typu rodzinnego

porady prawne online

Porady prawne

 • Dokumentacja medyczna dziecka

  Dziecko przebywa w rodzinie zastępczej, matka ma ograniczoną władzę rodzicielską. Czy matka ma prawo wglądu do dokumentacji lekarskiej dziecka?

 • Opiekun dziecka jego przedstawicielem

  Czy dyrektor Domu Dziecka może być przedstawicielem ustawowym wychowanka w procesie karnym?

 • Aktualizacja wywiadu środowiskowego

  Jak często trzeba przeprowadzać rodzinny wywiad środowiskowy w sytuacji wypłaty osobie zasiłku stałego lub okresowego? Wywiad ma jedynie sprawdzić czy może być realizowany (...)

 • Władza ojczyma nad dzieckiem

  Matka 5-latka wyszła powtórnie za mąż. Ojciec dziecka żyje i ma ograniczone prawa rodzicielskie, ponieważ nie mieszka z synem. Jakie prawa do dziecka ma mąż matki? (...)

 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

  Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania (...)

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.50

  obwieszczenie nr 1/2012 Starosty Nidzickiego z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia wysokości średniego miesięcznego kosztu utrzymania w 2012 roku mieszkańca Domu Pomocy Społecznej funkcjonującego na terenie Powiatu Nidzickiego

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.50

  sprawozdanie Starosty Ostródzkiego z dnia 25 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku w 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.50

  obwieszczenie Starosty Ostródzkiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie Powiatu Ostródzkiego w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.49

  obwieszczenie Starosty Ostródzkiego z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie podania do publicznej wiadomości średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej "Michała Archanioła" w Szyldaku oraz w Domu Pomocy Społecznej w Molzie w roku 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.49

  zarządzenie nr 4/2012 Starosty Iławskiego z dnia 13 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej na terenie powiatu iławskiego

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.