Logowanie

DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

Tytuł:

uchwała nr XVIII/116/2012 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 lutego 2012r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Dziennik:Dziennik Urzędowy Wojewodztwa Warmińsko-Mazurskiego
Data ogłoszenia:2012-03-14
Organ wydający:Rada Gminy Bartoszyce
Pozycja dziennika:Rok: 2012 nr 0 pozycja: 999
Hasła:opłata adiacencka

DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

?

Olsztyn, dnia 14 marca 2012 r. Poz. 999

UCHWAŁA NR XVIII/116/2012 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Na podstawie art. 98a ust. 1 i art. 146 ust. 2 pkt. ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010 r. Nr 102 poz. 651 ze zm./ Rada Gminy uchwala, co następuje: § 1. Ustala się stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułem wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej: 1) podziałem nieruchomości w wysokości 20% 2) wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej 30% § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. § 3. Traci moc uchwała Nr IV/16/2003 Rady Gminy w Bartoszycach z dnia 30 stycznia 2003 roku w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej. § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Andrzej Kosakowski
Podobne dzienniki urzędowe


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.116.3370

  uchwała nr 341/XL/09 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 27 kwietnia 2009r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.26.583

  uchwała nr XXVI/106/08 Rady Gminy Rzewnie z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.3723

  uchwała nr 415/XXVIII/2009 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 23 czerwca 2009r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.1909

  uchwała Nr LIX/492/10 Rady Miejskiej w Czaplinku z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej spowodowanej podziałem nieruchomości

 • Dziennik Urzędowy

  uchwała nr IV/24/10 Rady Gminy Świdnica z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej.

porady prawne online

Porady prawne

Poprzednie Dzienniki Urzędowe

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XIV/122/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie ustalenia zasad korzystania z sal sportowych w Gminie Janowiec Kościelny w czasie wolnym od zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XIV/121/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich na terenie gminy Janowiec Kościelny.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XIV/119/12 Rady Gminy Janowiec Kościelny z dnia 20 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Janowiec Kościelny w 2012r.

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XI/106/11 Rady Powiatu Działdowskiego z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie budżetu powiatu działdowskiego na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. WARM-MAZ 2012.99

  uchwała nr XXI/86/2011 Rady Gminy Wydminy z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wydminy na 2012 r.

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.