Logowanie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172716.8.2012

  uchwała nr XVII/3729/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/254/2012 Rady Gminy Dębica z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez podmioty inne niż Gmina Dębica

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.172616.8.2012

  uchwała nr XVII/3728/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 14 sierpnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXV/698/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 10 lipca 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.170313.8.2012

  uchwała nr XVI/3582/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/98/2012 Rady Powiatu Niżańskiego z dnia 20 czerwca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji, trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji oraz terminu i sposobu rozliczenia dotacji z budżetu powiatu dla publicznych szkół prowadzonych przez podmioty niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16621.8.2012

  uchwała nr XVI/3585/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXI/466/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16611.8.2012

  uchwała nr XVI/3587/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXVIII/111/12 Rady Gminy Komańcza z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie poboru podatków i opłat w drodze inkasa oraz określenia wynagrodzenia dla inkasentów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.16601.8.2012

  uchwała nr XVI/3586/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 31 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXXI/469/12 Rady Miasta Krosna z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Krosna

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.162425.7.2012

  uchwała nr XV/3235/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 17 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVII/138/12 Rady Gminy Wiśniowa z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przyjęcia trybu, zasad udzielania oraz sposobu rozliczania dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Wiśniowa realizujących zadania w zakresie wykonywania, utrzymywania oraz eksploatacji urządzeń wodnych ze środków budżetu Gminy Wiśniowa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15076.7.2012

  uchwała nr XIV/3008/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr Nr XVIII/131/12 Rady Gminy Żyraków z dnia 18 maja 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystywania tej dotacji: 1) dla publicznych przedszkoli, w tym publicznych oddziałów przedszkolnych utworzonych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz publicznych szkół prowadzonych przez inną niż Gmina Żyraków osobę prawną albo przez osobę fizyczną; 2) dla niepublicznych przedszkoli, w tym niepublicznych oddziałów przedszkolnych utworzonych w niepublicznych szkołach podstawowych, niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz niepublicznych szkół prowadzonych na obszarze Gminy Żyraków, przy udziale przedstawiciela Gminy Żyraków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15066.7.2012

  uchwała nr XIV/3007/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XXXIII/650/2012 Rady Miasta Rzeszowa z dnia 29 maja 2012 r. zmieniającej uchwałę w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Miasto Rzeszów przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.15056.7.2012

  uchwała nr XIV/2989/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 lipca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/258/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki na terenie gminy Boguchwała

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138722.6.2012

  uchwała nr XIII/2764/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XXIII/266/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Rymanów

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.138622.6.2012

  uchwała nr XIII/2757/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 19 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XX/178/2012 Rady Gminy w Czarnej z dnia 22 maja 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112711.5.2012

  uchwała nr X/2104/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr Nr XXI/230/12 Rady Gminy Solina z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów, określenia wysokości stawki, zasad ustalania i poboru, termin płatności opłaty oraz wprowadzenie przedmiotowych zwolnień

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.112611.5.2012

  uchwała nr X/2099/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 8 maja 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XVIII/166/2012 Rady Gminy w Zaleszanach z dnia 30 marca 2012 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli, szkół i placówek prowadzonych na terenie Gminy Zaleszany przez inne niż Gmina Zaleszany osoby prawne i osoby fizyczne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.102930.4.2012

  uchwała nr IX/1914/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 26 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XIV/109/2012 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli wykorzystania dotacji udzielanych dla niepublicznych szkół, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych na terenie Miasta Łańcuta przez inne podmioty niż Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.93920.4.2012

  uchwała nr VII/1472/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności §§ 5-7 załącznika do uchwały Nr XVII/137/12 Rady Gminy w Orłach z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie zasad współdziałania z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej w gminie Orły

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8436.4.2012

  uchwała nr VII/1474/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr XII/151/2012 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 12 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr V/55/2011 Rady Miejskiej w Kańczudze z dnia 30 maja 2011 dotyczącej poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso dla inkasentów z poszczególnych miejscowości

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.8426.4.2012

  uchwała nr VII/1473/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 3 kwietnia 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr XIX/128/2012 Rady Gminy Dzikowiec z dnia 24 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71323.3.2012

  uchwała nr VI/1265/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Nr Nr XVII/99/2012 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 16 lutego 2012 r. zmieniającej uchwałę Nr XIV/76/2011 Rady Gminy w Osieku Jasielskim z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.71223.3.2012

  uchwała nr VI/1247/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie z dnia 20 marca 2012r. w sprawie stwierdzenia nieważności w części uchwały Nr Nr XX/203/2012 Rady Miejskiej w Boguchwale z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej dla spółki wodnej będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji celowej i sposobu jej rozliczenia

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.