Logowanie

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598317.8.2012

  uchwała nr 11.178.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 328/2012 Rady Miejskiej w Grodzisku Mazowieckim z dnia 25 kwietnia 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598217.8.2012

  uchwała nr 11.177.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 29 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 158/XVI/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598117.8.2012

  uchwała nr 10.166.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/156/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/119/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.598017.8.2012

  uchwała nr 10.165.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie: stwierdzenia nieważności Uchwały Nr XXIII/155/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 20 kwietnia 2012r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/118/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Rzekuń oraz wprowadzenia zwolnień.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.597917.8.2012

  uchwała nr 10.163.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 maja 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 41/XII/11 Rady Gminy Sierpc z dnia 31 sierpnia 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Sierpc spółkom wodnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.527112.7.2012

  uchwała nr 9.147.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIII/138/2012 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 27 marca 2012 roku w sprawie Programu zwolnienia z podatku od nieruchomości budowli ? sieci związanych z dystrybucją gazu ziemnego, w ramach pomocy de minimis

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.527012.7.2012

  uchwała nr 9.146.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr VII/77/2011 Rady Miejskiej w Tłuszczu z dnia 4 sierpnia 2011 roku w sprawie trybu postępowania o udzielenie spółkom dotacji z budżetu Gminy Tłuszcz, sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonywania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.526912.7.2012

  uchwała nr 9.145.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/93/2012 Rady Gminy w Parysowie z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji spółkom wodnym działającym na terenie Gminy Parysów i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.526812.7.2012

  uchwała nr 9.139.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 24 kwietnia 2012r. dotycząca uchwały Nr III/6/2010 Rady Miejskiej Góry Kalwarii z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie określenia warunków i trybu finansowego rozwoju sportu na terenie Gminy Góra Kalwaria.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.526712.7.2012

  uchwała nr 8.128.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XVII/120/12 Rady Miejskiej w Błoniu z dnia 5 marca 2012 roku w sprawie wysokości oraz zasad udzielania i rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie Gminy Błonie.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466812.6.2012

  uchwała nr 8.130.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 137/XVI/12 Rady Powiatu w Otwocku z dnia 8 marca 2012 roku w sprawie ustalenia zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466712.6.2012

  uchwała nr 7.127.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XII/67/12 Rady Gminy Sobienie Jeziory z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie warunków i trybu wspierania finansowego rozwoju sportu przez Gminę Sobienie Jeziory.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466612.6.2012

  uchwała nr 7.126.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XXII/151/2012 Rady Miasta Marki z dnia 29 lutego 2012 roku Zmieniającej uchwałę Nr III/12/2002 Rady Miasta Marki z dnia 18 grudnia 2002 roku w sprawie ustalenia wzoru formularzy dotyczących podmiotu i przedmiotu opodatkowania niezbędnych do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz o zmianie innych uchwał.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466512.6.2012

  uchwała nr 7.125.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Nr 137/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie zmiany uchwały Nr 105/XII/11 Rady Miasta Milanówka z dnia 24 listopada 2011 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466412.6.2012

  uchwała nr 7.124.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr 134/XV/12 Rady Miasta Milanówka z dnia 6 marca 2012 roku w sprawie przyjęcia zasad udzielania i trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Miasta Milanówka oraz sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.466312.6.2012

  uchwała nr 7.123.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwały Nr XIV/153/12 Rady Miejskiej w Kobyłce z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie zasad udzielania dotacji celowych z budżetu Miasta Kobyłka na dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej oraz trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.435628.5.2012

  uchwała nr 6.116.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności uchwał: - Nr 66/VI/2011 Rady Miasta Józefowa z dnia 27 maja 2011 roku w sprawie określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu, - Nr 137/VI/2012 z dnia 17 lutego 2012 roku w sprawie zmiany określenia zasad i trybu udzielania dotacji celowych na finansowanie lub dofinansowanie z budżetu miasta, ze środków pochodzących z wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenia lub naruszenia wymogów korzystania ze środowiska, zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, obejmujących usuwanie i unieszkodliwienie azbestu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.435528.5.2012

  uchwała nr 6.115.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części Uchwały Nr XVIII/89/2012 Rady Gminy Jedlnia-Letnisko z dnia 15 lutego 2012 roku zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.435428.5.2012

  uchwała nr 6.114.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie orzeczenia nieważności w części uchwały Rady Gminy w Gielniowie Nr XVII/5/2012 z dnia 21 lutego 2012 r w sprawie poboru podatku od nieruchomości rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów, terminów płatności dla inkasentów i wynagrodzenia za inkaso.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.435328.5.2012

  uchwała nr 6.111.2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 13 marca 2012r. w sprawie: orzeczenia nieważności Uchwały Nr XXI/135/2012 Rady Gminy Rzekuń z dnia 9 lutego 2012r. w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości dziennych stawek opłaty targowej oraz zarządzenia poboru opłaty w drodze inkasa.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.