Logowanie

Prezydent Miasta Kędzierzyn-Koźle - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.29.3.2012

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zawarte w dniu 06 marca 2012 r. na podstawie uchwały Nr XIX/245/12 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2012.7.3.2012

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.30.12.2011

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 5 grudnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr XV/197/11 z dnia 30.11.2011 r. pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.30.12.2011

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 06 października 2011 r. roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, Nr XIII/172/11 z dnia 28 września 2011 r. w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji pomiędzy:


 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.14.10.2011

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle zawarte w dniu 17 sierpnia 2011 roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle Nr VIII/105/11 z dnia 28.04.2011 r. pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.29.6.2011

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Zawarte w dniu 29 kwietnia 2011 r. roku na podstawie uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle,Nr. VIII/105/11 z dnia 28.04.2011 r. pomiędzy:

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.30.3.2011

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 marca 2011 r. danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.18.3.2011

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie organizacji przez Gminę Kędzierzyn-Koźle nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.9.3.2011

  aneks Nr 1/11 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 21 stycznia 2011 r. do Porozumienia międzygminnego Nr DG-1/08 zawartego w dniu 29.08.2008 roku w Kędzierzynie-Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grzegorza Piramowicza 32 zwaną dalej ?Miastem?, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Tomasza Wantułę oraz Gminę Bierawa, z siedzibą w Bierawie ul. Wojska Polskiego 12 zwaną dalej ?Gminą?, reprezentowaną przez Wójta Gminy Bierawa Pana Ryszarda Gołębowskiego, zwanego dalej Porozumieniem.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.9.3.2011

  aneks Nr 2/2010 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 grudnia 2010 r. do Porozumienia międzygminnego Nr 1/07 zawartego w dniu 29.08.2007 roku w Kędzierzynie-Koźlu przez: Gminę Kędzierzyn-Koźle, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Grzegorza Piramowicza 32 zwaną dalej ?Miastem?, reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle Pana Tomasza Wantułę oraz Gminę Ujazd, z siedzibą w Ujeździe ul. Sławięcicka 19 zwaną dalej ?Gminą?, reprezentowaną przez Burmistrza Tadeusza Kaucha, zwanego dalej Porozumieniem.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2011.28.1.2011

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2010/2011 zawarte w dniu 5 stycznia 2011 roku

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.22.12.2010

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 października 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 6 listopada 2009r. pomiędzy:Gminą Kedzierzyn-Koźle reprezentowaną przez Prezydenta Miasta - Wiesława Fąfarę zwaną dalej Gminą Kędzierzyn-Koźle,a Miastem Racibórz reprezentowanym przez Prezydenta Miasta - Mirosława Lenka.

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.20.9.2010

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 2 lipca 2010r. do Porozumienia zawartego w dniu 4 grudnia 2009 roku w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.25.6.2010

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie przekazania Komendzie Powiatowej Policji dotacji tytułem dofinansowania dodatkowych służb patrolowych

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.21.4.2010

  zestawienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2009 rok położonych na obszarze Gminy Kędzierzyn-Koźle

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.29.1.2010

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 27 listopada 2009r. do porozumienia zawartego w dniu 10 lipca 2009 r. pomiędzy Miastem Sosnowiec a Miastem Kędzierzyn - Koźle w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w Sosnowcu w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.21.1.2010

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 4 grudnia 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2009/2010

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2010.21.1.2010

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 6 listopada 2009r. w sprawie realizacji zadania w zakresie nauki religii Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.3.9.2009

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 10 lipca 2009r. w sprawie pokrycia kosztów zatrudnienia związanego z nauczaniem religii Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego w roku szkolnym 2008/2009

 • DZ. URZ. WOJ. OPOLSKIEGO 2009.26.5.2009

  porozumienie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 25 marca 2009r. pomiędzy Gminą Kędzierzyn - Koźle a Gminą Reńska Wieś w sprawie wspólnego ponoszenia kosztów utrzymania akwenu wodnego "Dębowa" w roku 2009

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.