Logowanie

Prezydent Miasta Lublin - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. LUB. 2012.253227.8.2012

  porozumienie nr PP.403.PJ-13/12 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie objęcia komunikacją miejską miejscowości położone na terenie Gminy Jastków.

 • porozumienie nr 403.PG.Ś-1/12 Prezydenta Miasta Lublin (...)10.5.2012

  porozumienie nr 403.PG.Ś-1/12 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 4 kwietnia 2012r.

 • sprawozdanie nr 414-1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia (...)29.3.2012

  sprawozdanie nr 414-1 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 19 stycznia 2012r. z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego w 2011 r.

 • zarządzenie nr 1/III/2012 Prezydenta Miasta Lublin (...)8.3.2012

  zarządzenie nr 1/III/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2012r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej funkcjonujących na terenie Gminy Lublin ? miasta na prawach powiatu


 • ogłoszenie nr 1/I/2012 Prezydenta Miasta Lublin z (...)2.3.2012

  ogłoszenie nr 1/I/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 1 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2011 rok położonych na obszarze Gminy Lublin

 • zarządzenie nr 65/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin (...)7.2.2012

  zarządzenie nr 65/1/2012 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo-wychowawczych funkcjonujących na terenie Miasta Lublin.

 • ogłoszenie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia (...)17.5.2011

  ogłoszenie nr 2/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 20 kwietnia 2011r. o możliwości zgłaszania kandydatów na członka Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin

 • ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 marca (...)28.4.2011

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 28 marca 2011r. w sprawie zestawienia danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2010 rok położonych na obszarze Gminy Lublin

 • zarządzenie nr 97/2011 Prezydenta Miasta Lublin z (...)29.3.2011

  zarządzenie nr 97/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie.

 • zarządzenie nr 96/2011 Prezydenta Miasta Lublin z (...)29.3.2011

  zarządzenie nr 96/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu.

 • porozumienie nr R/333/10 Prezydenta Miasta Lublin z (...)16.11.2010

  porozumienie nr R/333/10 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 30 września 2010r. w sprawie objęcia przez Ośrodek Adopcyjno ? Opiekuńczy w Lublinie zakresem działania Powiatu Janowskiego odnośnie szkolenia, pochodzących z terenu Powiatu Janowskiego, osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej, wydawania opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej, rodzinom zaprzyjaźnionym oraz uczestniczenia w posiedzeniach stałego zespołu do spraw okresowej oceny sytuacji dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej

 • zarządzenie nr 737/2010 Prezydenta Miasta Lublin z (...)28.10.2010

  zarządzenie nr 737/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 7 października 2010r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu

 • zarządzenie nr 191/2010 Prezydenta Miasta Lublin z (...)19.5.2010

  zarządzenie nr 191/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 marca 2010r. zmieniające zarządzenie Nr 95/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2010 roku w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie

 • obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 marca (...)30.3.2010

  obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 2 marca 2010r. w sprawie operatu ewidencji gruntów i budynków dla obrębów miasta Lublin: obr 27 - Rury Bonifraterskie i obr. 30 - Rury Wizytkowskie

 • zestawienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 3 marca (...)22.3.2010

  zestawienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 3 marca 2010r. za 2009 r. położonych na obszarze Gminy Lublin.

 • porozumienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia (...)22.3.2010

  porozumienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Lublin, a Powiatem Radzyńskim w sprawie objęcia przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lublinie zakresem działania Powiatu Radzyńskiego odnośnie szkolenia, pochodzących z terenu Powiatu Radzyńskiego, osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej oraz wydawania opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej i rodzinom zaprzyjaźnionym.

 • porozumienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 listopada (...)22.3.2010

  porozumienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 12 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Lublin, a Powiatem Świdnickim w sprawie objęcia przez Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy w Lublinie zakresem działania Powiatu Świdnickiego odnośnie szkolenia, pochodzących z terenu Powiatu Świdnickiego, osób zgłaszających gotowość prowadzenia rodzinnej opieki zastępczej oraz wydawania opinii kandydatom do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, kandydatom do prowadzenia placówki rodzinnej i rodzinom zaprzyjaźnionym.

 • porozumienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 listopada (...)22.3.2010

  porozumienie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 5 listopada 2009r. zawarte pomiędzy Miastem Lublin, a Powiatem Pruszkowskim w sprawie umieszczania dzieci pochodzących z Powiatu Pruszkowskiego w całodobowych placówkach opiekuńczo-wychowawczych w Lublinie oraz wysokości wydatków na ich utrzymanie.

 • zarządzenie nr 104/2010 Prezydenta Miasta Lublin z (...)15.3.2010

  zarządzenie nr 104/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 18 lutego 2010r. w sprawie ustalenia miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w Domach Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Miasta Lublin na prawach powiatu

 • zarządzenie nr 95/2010 Prezydenta Miasta Lublin z (...)15.3.2010

  zarządzenie nr 95/2010 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 16 lutego 2010r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania dziecka w całodobowych placówkach opiekuńczo ? wychowawczych w Lublinie

porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.