Logowanie

Prezydent Miasta Radomia - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.591516.8.2012

  porozumienie międzygminne nr 12/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Rusinów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.591416.8.2012

  porozumienie międzygminne nr 7/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Potworów do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.555925.7.2012

  porozumienie międzygminne nr 10/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 26 czerwca 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Grabów nad Pilicą do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.489221.6.2012

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. do Porozumienia Nr 2/2012 z dnia 7 marca 2012 w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia.


 • DZ. URZ. WOJ. 2012.486720.6.2012

  zarządzenie nr 2402/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 18 maja 2012r. w sprawie ustalenia stawki czynszu za 1 m2 powierzchni użytkowej lokali mieszkalnych wchodzących w skład publicznego zasobu mieszkaniowego stanowiącego własność Skarbu Państwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.415117.5.2012

  porozumienie międzygminne nr 5/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie przyjmowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Wierzbica do instalacji odzysku i utylizacji odpadów komunalnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.364724.4.2012

  aneks nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 kwietnia 2012r. do Porozumienia z dnia 3 lutego 2012 w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.324210.4.2012

  zarządzenie nr 2211/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 23 marca 2012r. w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne i stawek za lokale socjalne

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297928.3.2012

  informacja nr 1 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 marca 2012r. Zestawienie danych dotyczących najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za rok 2011 położonych na obszarze Radomia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.297828.3.2012

  zarządzenie nr 2209/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 22 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w placówkach opiekuńczo ? wychowawczych typu rodzinnego prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.282520.3.2012

  porozumienie nr 2/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 7 marca 2012r. w sprawie dofinansowania części kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Policji w Radomiu - Pomieszczeń dla Osób Zatrzymanych do Wytrzeźwienia

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.267216.3.2012

  zarządzenie nr 2169/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 12 marca 2012r. w sprawie ustalenia średnich miesięcznych wydatków przeznaczonych na utrzymanie dziecka w Placówce Opiekuńczo ? Wychowawczej "Słoneczny Dom" w Radomiu prowadzonej przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.259915.3.2012

  zarządzenie nr 2147/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 6 marca 2012r. w sprawie ustalenia średniego miesięcznego kosztu utrzymania w domach pomocy społecznej prowadzonych przez Gminę Miasta Radomia działającą na prawach powiatu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.153820.2.2012

  porozumienie nr 1/2012 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 2 lutego 2012r. w sprawie przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.111.354427.6.2011

  ogłoszenie Prezydenta Miasta Radomia z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie zgłaszania kandydatów na członkówPowiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.288028.5.2011

  aneks nr 5 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 15, Nr 23 i Nr 24 w granicach administracyjnych Miasta i Gminy Skaryszew

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.287928.5.2011

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na liniach komunikacyjnych Nr 14 i Nr 26, w granicach administracyjnych Gminy Jedlnia Letnisko

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.287828.5.2011

  aneks nr 3 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 29 września 2009 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 18, w granicach administracyjnych Gminy Jastrzębia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.287728.5.2011

  aneks nr 4 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 8 kwietnia 2011r. do porozumienia z dnia 11 lutego 2008 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasta Radomia zadania polegającego na organizacji przewozów w komunikacji miejskiej na linii komunikacyjnej Nr 24, w granicach administracyjnych Gminy Gózd

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.89.287328.5.2011

  porozumienie nr 2 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 5 kwietnia 2011r. w sprawie: przekazania środków finansowych na rekompensaty pieniężne dla policjantów Komendy Miejskiej Policji

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.