Logowanie

Rada Gminy Andrespol - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr LXVIII/551/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)13.11.2010

  uchwała nr LXVIII/551/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli zmienionej Uchwałą Nr XXXVIII/321/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr LXVIII/549/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)13.11.2010

  uchwała nr LXVIII/549/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 października 2010r. w sprawie przyjęcia ?Regulaminu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • uchwala nr LXVII/546/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)23.10.2010

  uchwala nr LXVII/546/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 28 września 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 • uchwała nr LXV/526/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)2.9.2010

  uchwała nr LXV/526/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrespol


 • uchwała nr LXV/525/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)2.9.2010

  uchwała nr LXV/525/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału na obwody głosowania

 • uchwała nr LXV/524/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)2.9.2010

  uchwała nr LXV/524/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 5 sierpnia 2010r. w sprawie podziału na okręgi wyborcze, określenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w okręgu wyborczym w wyborach samorządowych do Rady Gminy Andrespol

 • uchwała nr LXI/489/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)5.5.2010

  uchwała nr LXI/489/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

 • uchwała nr LVII/462/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)14.4.2010

  uchwała nr LVII/462/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka i Justynów

 • uchwała nr LVII/457/10 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)3.4.2010

  uchwała nr LVII/457/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 3 marca 2010r. zmiany Uchwały Nr LII/424/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2009 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr LV/442/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 5 (...)11.3.2010

  uchwała nr LV/442/10 Rady Gminy Andrespol z dnia 5 stycznia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. ŁÓDZ. 2009.398.331.12.2009

  uchwała nr LII/427/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne

 • uchwała nr XLIX/404/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)14.11.2009

  uchwała nr XLIX/404/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 września 2009r. w sprawie nadania nazwy ulicy w sołectwie Janówka

 • uchwała nr XLIX/398/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)14.11.2009

  uchwała nr XLIX/398/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 23 września 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/228/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z publicznych przedszkoli samorządowych

 • uchwała nr XLVII/385/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)10.9.2009

  uchwała nr XLVII/385/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 31 lipca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr LII/512/06 Rady Gminy Andrespol z dnia 21 września 2006 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Andrespol

 • uchwała nr XLIII/349/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)9.7.2009

  uchwała nr XLIII/349/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 20 maja 2009r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu

 • uchwała nr XLII/343/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)16.6.2009

  uchwała nr XLII/343/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 5 maja 2009r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Andrespol za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

 • uchwała nr XL/334/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 (...)29.4.2009

  uchwała nr XL/334/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 kwietnia 2009r. . w sprawie uchwalenia zmian Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Andrespolu

 • uchwała nr XL/333/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 (...)29.4.2009

  uchwała nr XL/333/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 9 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Justynowie

 • uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)23.4.2009

  uchwała nr XXXVIII/325/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmian w podziale na obwody głosowania

 • uchwała nr XXXVIII/324/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)23.4.2009

  uchwała nr XXXVIII/324/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie utworzenia obwodu głosowania

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.