Logowanie

Rada Gminy Andrespol - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXXVIII/326/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)21.4.2009

  uchwała nr XXXVIII/326/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Andrespol przez osoby fizyczne lub osoby prawne

 • uchwała nr XXXVIII/316/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)21.4.2009

  uchwała nr XXXVIII/316/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/122/07 Rady Gminy Andrespol z dnia 27 listopada 2007 r. w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

 • uchwała nr XXXVIII/327/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)3.4.2009

  uchwała nr XXXVIII/327/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych

 • uchwała nr XXXVIII/321/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)3.4.2009

  uchwała nr XXXVIII/321/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 10 marca 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli


 • uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)30.3.2009

  uchwała nr XXXVII/302/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przyjęcia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli oraz szczegółowe warunki przyznawania nagród dla nauczycieli

 • uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)30.3.2009

  uchwała nr XXXVII/298/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • uchwała nr XXXVII/297/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)30.3.2009

  uchwała nr XXXVII/297/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie zatwierdzenia jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)30.3.2009

  uchwała nr XXXVII/296/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy za pobór wody z gminnych urządzeń zaopatrzenia w wodę

 • uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)30.3.2009

  uchwała nr XXXVII/295/09 Rady Gminy Andrespol z dnia 17 lutego 2009r. w sprawie przedłużenia obowiązywania jednolitej taryfy dla zbiorowego odprowadzania ścieków

 • uchwała nr XXXIV/279/08 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)19.3.2009

  uchwała nr XXXIV/279/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 11 grudnia 2008r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania finansowego i rzeczowego rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Andrespol.

 • uchwała nr XXXV/281/08 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)6.3.2009

  uchwała nr XXXV/281/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Andrespol na 2009 rok.

 • uchwała nr XXXV/287/08 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)27.2.2009

  uchwała nr XXXV/287/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały Nr III/21/02 Rady Gminy Andrespol z dnia 4 grudnia 2002 r. w sprawie pobierania opłaty targowej.

 • uchwała nr XXXVI/293/08 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)20.2.2009

  uchwała nr XXXVI/293/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie przekształcenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej ? Gminnej Przychodni Zdrowia w Andrespolu.

 • uchwała nr XXXVI/291/08 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)20.2.2009

  uchwała nr XXXVI/291/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zwolnienia od opłaty za dokonanie uzupełnienia wpisu do ewidencji działalności gospodarczej,

 • uchwała nr XXXVI/288/08 Rady Gminy Andrespol z dnia (...)9.2.2009

  uchwała nr XXXVI/288/08 Rady Gminy Andrespol z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie zatwierdzenia zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Andrespol w rejonie ul. Brzezińskiej/ul. Słowiańskiej.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.