Logowanie

Rada Gminy Bielice - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.3404.3.2010

  uchwała nr XXX/182/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie określenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat i trybu ich pobierania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.3394.3.2010

  uchwała nr XXX/181/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli realizujących w ramach etatu zajęć o różnym wymiarze czasu pracy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.18.3384.3.2010

  uchwała nr XXX/179/09 Rady Gminy Bielice z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.4115.1.2010

  uchwała nr XXIX/165/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie uchwalenia regulaminu świetlic wiejskich na terenie gminy Bielice.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.4015.1.2010

  uchwała nr XXIX/162/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zasad używania herbu i flagi Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.4.3915.1.2010

  uchwała nr XXIX/161/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.92.258317.12.2009

  uchwała nr XXIX/163/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek rocznych podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.253117.12.2009

  uchwała nr XXIX/164/09 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2009r. w sprawie określenia stawek i zwolnień w podatku od środków transportowych na 2010 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.57.145713.8.2009

  uchwała nr Nr XXVI/149/09 Rady Gminy Bielice z dnia 28 maja 2009r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz dalszego postępowania z nimi

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.49.120616.7.2009

  uchwała nr XXII/125/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Bielice na rok 2009.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.11399.7.2009

  uchwała nr XXV/137/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczególnych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu pobierania opłat.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.46.11389.7.2009

  uchwała nr XXV/136/09 Rady Gminy Bielice z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.14.55630.4.2009

  uchwała nr XXIV/133/09 Rady Gminy Bielice z dnia 27 lutego 2009r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.6.1994.2.2009

  uchwała nr XXII/119/08 Rady Gminy Bielice z dnia 31 grudnia 2008r. w sprawie wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Bielice.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.613.1.2009

  uchwała nr XXI/112/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.1.513.1.2009

  uchwała nr XXI/108/08 Rady Gminy Bielice z dnia 26 listopada 2008r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielice.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.