Logowanie

Rada Gminy Dobra - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.330029.12.2011

  uchwała Nr X/161/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Sławoszewo

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.328127.12.2011

  uchwała Nr X /149 /11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości i przyjęcia ?Programu pomocy de minimis udzielanej przedsiębiorcom na wspieranie inwestycji i tworzenie nowych miejsc pracy na terenie Gminy Dobra?.

 • DZ. URZ. 2011.590.691116.12.2011

  uchwała nr XVI-135/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: dokonania zmian w budżecie Gminy Dobra na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.316816.12.2011

  uchwała Nr X/157/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie utworzenia Punktu przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Bezrzeczu.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.316716.12.2011

  uchwała Nr X/156/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia sieci prowadzonych przez Gminę Dobra punktów przedszkolnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.308814.12.2011

  uchwała Nr X/153/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia stawek dziennej opłaty targowej oraz wprowadzenia zwolnień od opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.308714.12.2011

  uchwała Nr X/152/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wyznaczenia inkasentów oraz sposobu rozliczania opłaty targowej w Gminie Dobra.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.308614.12.2011

  uchwała Nr X/151/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/592/10 w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celów obliczania podatku leśnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.308514.12.2011

  uchwała Nr X/150/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. uchylająca uchwałę Rady Gminy Dobra Nr XLII/591/10 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczania podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.308414.12.2011

  uchwała Nr X/147/11 Rady Gminy Dobra z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie zwolnienia od podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. 2011.581.651913.12.2011

  uchwała nr XVI/142/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: uchwalenia gminnego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Dobra na lata 2011 - 2020.

 • DZ. URZ. 2011.581.651813.12.2011

  uchwała nr XVI-141/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: ustalenia stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Dobra.

 • DZ. URZ. 2011.581.651713.12.2011

  uchwała nr XVI.140.2011 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości minimalnych stawek za dzierżawę gruntów i lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Dobra

 • DZ. URZ. 2011.581.651613.12.2011

  uchwała nr XVI/139/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych obowiązujących na terenie Gminy Dobra

 • DZ. URZ. 2011.581.651513.12.2011

  uchwała nr XVI-134/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia górnych stawek opłat ponoszonych za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Dobra.

 • DZ. URZ. 2011.581.651413.12.2011

  uchwała nr XVI/133/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: zatwierdzenia w Gminie Dobra taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i za zbiorowe odprowadzanie ścieków w 2012 roku.

 • DZ. URZ. 2011.581.651313.12.2011

  uchwała nr XVI/132/11 Rady Gminy Dobra z dnia 30 listopada 2011r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Dobra

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.149.299412.12.2011

  uchwała Nr IX/122/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.27597.12.2011

  uchwała Nr IX/130/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011 r. w sprawie ustanowienia użytku ekologicznego o nazwie ?Ptasi Zakątek? w Dołujach.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.135.242623.11.2011

  uchwała Nr IX/128/11 Rady Gminy Dobra z dnia 27 października 2011 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego Gminy Dobra w ramach inicjatywy lokalnej.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.