Logowanie

Rada Gminy Gorzyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.274010.12.2010

  uchwała nr LIII/347/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.273910.12.2010

  uchwała nr LIII/346/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.273810.12.2010

  uchwała nr LIII/345/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2011.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.273710.12.2010

  uchwała nr LIII/344/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Gorzyce lub jej jednostkom podległym oraz wskazania organu lub osoby do tego upoważnionej.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.273610.12.2010

  uchwała nr LII/340/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 15 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu targowisk w miejscowości Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.242.36716.11.2010

  uchwała nr XLIII/380/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 września 2010r. w sprawie nadania nowych nazw drogom położonym w miejscowości Rogów

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.221.31911.10.2010

  uchwała nr XLII/376/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Gorzyce Nr XXXIV/299/09 z dnia 15 października 2009 r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.220.3188.10.2010

  uchwała nr XLII/371/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 26 sierpnia 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.157310.9.2010

  uchwała nr XLVIII/321/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości gruntów i budynków, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.84.157210.9.2010

  uchwała nr XLVIII/320/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego gruntów, które zostały dotknięte skutkami powodzi w 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.162.26426.8.2010

  uchwała nr XLI/362/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.25819.8.2010

  uchwała nr XLI/366/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół, wychowanków ośrodków i słuchaczy kolegium zamieszkałych na terenie Gminy Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.25819.8.2010

  uchwała nr XLI/365/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.25819.8.2010

  uchwała nr XLI/364/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania nazw drogom położonym w miejscowości Turza Śląska, w miejscowości Gorzyczki oraz w miejscowości Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.25819.8.2010

  uchwała nr XLI/363/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.157.25819.8.2010

  uchwała nr XXXVIII/349/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zatwierdzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli dla nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Gorzyce

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.72.139713.8.2010

  uchwała nr XLVII/314/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Gorzyce.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.62.125619.7.2010

  uchwała nr XLIII/291/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 stycznia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.56.11855.7.2010

  program Rady Gminy Gorzyce w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Gorzyce na lata 2009-2012 z perspektywą na lata 2013-2016.

 • DZ. URZ. WOJ. SLA 2010.105.17111.6.2010

  uchwała nr XXXVIII/348/10 Rady Gminy Gorzyce z dnia 27 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji dla osób fizycznych ze środków budżetu gminy Gorzyce na realizację programu ograniczenia niskiej emisji w gminie Gorzyce

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.