Logowanie

Rada Gminy Gorzyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.69227.4.2009

  uchwała nr XXXII/220/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009r. w sprawie uchwalenia ?Regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw ?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.69127.4.2009

  uchwała nr XXXII/219/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.21.5788.4.2009

  uchwała nr XXXII/227/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 18 marca 2009r. w sprawie wprowadzenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków stanowiących dochód budżetu Gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.22123.2.2009

  uchwała nr XXXI/206/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie zmieniająca uchwałę w sprawie założenia Gimnazjum w Sokolnikach


 • DZ. URZ. WOJ. 2009.10.22023.2.2009

  uchwała nr XXXI/205/09 Rady Gminy Gorzyce z dnia 23 stycznia 2009r. w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów oraz granic ich obwodów

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.