Logowanie

Rada Gminy Kobierzyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr XXX/362/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)17.4.2009

  uchwała nr XXX/362/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Biskupickiej w zachodniej części wsi Tyniec Mały

 • uchwała nr XXX/361/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)17.4.2009

  uchwała nr XXX/361/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ul. Sosnowej i Świerkowej w południowo-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie

 • uchwała nr XXXII/395/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)16.4.2009

  uchwała nr XXXII/395/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 30 marca 2009r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

 • uchwała nr XXIX/349/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)7.4.2009

  uchwała nr XXIX/349/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009


 • uchwała nr XXX/373/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)31.3.2009

  uchwała nr XXX/373/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVII/346/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2004 r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy Kobierzyce miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • uchwała nr XXX/370/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)12.3.2009

  uchwała nr XXX/370/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Księginice

 • uchwała nr XXX/360/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)12.3.2009

  uchwała nr XXX/360/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę

 • uchwała nr XXX/359/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)12.3.2009

  uchwała nr XXX/359/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobierzyce

 • uchwała nr XXX/355/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)12.3.2009

  uchwała nr XXX/355/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie ustalenia cen biletu kobierzyckiego za usługi przewozowe transportu zbiorowego

 • uchwała nr XXX/369/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)12.3.2009

  uchwała nr XXX/369/09 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 13 lutego 2009r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XII/148/07 z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodaro-wania przestrzennego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

 • uchwała nr XII/148/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)12.3.2009

  uchwała nr XII/148/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 17 sierpnia 2007r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-nego obszaru pasa drogowego ulicy Biskupickiej we wsi Tyniec Mały

 • uchwała nr XXVIII/344/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)30.1.2009

  uchwała nr XXVIII/344/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce, oraz kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze

 • uchwała nr XXVIII/339/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)30.1.2009

  uchwała nr XXVIII/339/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe transportu zbiorowego

 • uchwała nr XXIX/353/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)27.1.2009

  uchwała nr XXIX/353/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobierzycach do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych

 • uchwała nr XXIX/352/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)27.1.2009

  uchwała nr XXIX/352/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Bielany Wrocławskie

 • uchwała nr XXIX/354/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)14.1.2009

  uchwała nr XXIX/354/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie zmiany uchwały nr XXVIII/346/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2008 roku w sprawie określenia trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych placówek prowadzących inne formy wychowania przedszkolnego działających na terenie gminy Kobierzyce

 • uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)14.1.2009

  uchwała nr XXIX/351/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 29 grudnia 2008r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce nr XXI/271/08 z dnia 11 czerwca 2008 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Jasnej w północnej części wsi Wysoka

 • uchwała nr XXVIII/345/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)9.1.2009

  uchwała nr XXVIII/345/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 16 grudnia 2008r. w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Kobierzyce

 • uchwała nr XXVII/332/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)9.1.2009

  uchwała nr XXVII/332/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów Wierzbice i Szczepankowice

 • uchwała nr XXVII/331/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)9.1.2009

  uchwała nr XXVII/331/08 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 listopada 2008r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-wschodniej części obrębu Wierzbice

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.