Logowanie

Rada Gminy Kobierzyce - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • uchwała nr X/104/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 (...)30.8.2011

  uchwała nr X/104/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 19 sierpnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Tyniec Mały.

 • uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)22.7.2011

  uchwała nr VIII/72/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.

 • uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 (...)22.7.2011

  uchwała nr III/8/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 9 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo - środkowej części wsi Cieszyce.

 • uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)22.7.2011

  uchwała nr XLVIII/594/10 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 22 października 2010r. w sprawie uchylenia uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXIX/476/09 z dnia 20 listopada 2009r. w sprawie uchylenia § 8 pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 uchwały Rady Gminy Kobierzyce Nr XXXVI/420/09 z dnia 28 sierpnia 2009r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego pomiędzy ul. Kasztanową a ul. Kwiatową w południowo-środkowej części wsi Cieszyce.


 • uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)14.7.2011

  uchwała nr VIII/68/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Kobierzyce lub jednostkom organizacyjnym Gminy oraz wskazania organów i osób do tego uprawnionych.

 • uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)13.7.2011

  uchwała nr VIII/88/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/180/07 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 października 2007 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Kobierzyce oraz określenia rodzaju świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunków i sposobu ich przyznawania

 • uchwała nr IX/96/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 (...)8.7.2011

  uchwała nr IX/96/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 20 czerwca 2011r. w sprawie nadania nazw ulicom we wsi Wysoka.

 • uchwała nr VIII/86/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)8.7.2011

  uchwała nr VIII/86/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne oraz inne formy wychowania przedszkolnego prowadzone przez Gminę Kobierzyce

 • uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)1.7.2011

  uchwała nr VIII/71/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 27 maja 2011r. zmieniająca uchwałę Nr X/38/91 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 26 stycznia 1991 roku w sprawie nadania nazw ulicom.

 • uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 (...)19.5.2011

  uchwała nr V/25/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobierzyce na 2011 rok.

 • uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 (...)16.5.2011

  uchwała nr VI/50/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego północnej części wsi Budziszów.

 • uchwała nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)5.5.2011

  uchwała nr VII/67/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

 • uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 (...)26.4.2011

  uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Nowiny.

 • uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 (...)26.4.2011

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowaniaprzestrzennego obszaru położonego przy ulicy Sportowej, Krótkiej, Ludowej, Parkowej i Al. Pałacowej w północno ? środkowej części wsi Kobierzyce.

 • uchwała nr VII/63/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)21.4.2011

  uchwała nr VII/63/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr LVII/627/06 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 23 marca 2006 r. w sprawie ilości punktów sprzedaży, sprzedaży i podawania napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa)

 • uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia (...)21.4.2011

  uchwała nr VII/55/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 1 kwietnia 2011r. w sprawie nadania nazwy ulicy we wsi Magnice.

 • uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 (...)15.4.2011

  uchwała nr V/33/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Lipowej w południowo-zachodniej części wsi Wierzbice.

 • uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 (...)15.4.2011

  uchwała nr V/32/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego przy ulicy Klecińskiej w północno-zachodniej części wsi Bielany Wrocławskie.

 • uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 (...)11.3.2011

  uchwała nr VI/48/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie nadania nazw ulic we wsi Żerniki Małe

 • uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 (...)8.3.2011

  uchwała nr V/38/11 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIII 411/04 Rady Gminy Kobierzyce z dnia 3 listopada 2004 r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Kobierzyce

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.