Logowanie

Rada Gminy Kobylanka - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.12.18614.2.2011

  uchwała Nr III/18/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2010 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia Zespołu Przyrodniczo ? Krajobrazowego ?Torfowisko Reptowo?

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.257213.12.2010

  uchwała Nr Nr L/344/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/204/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie określenia, w drodze regulaminu niektórych składników wynagradzania nauczycieli oraz wysokości i warunków przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy Kobylanka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.128.257113.12.2010

  uchwała Nr Nr L/343/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej odcinka dawnej Drogi Krajowej nr 10 na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 120 w miejscowości Kobylanka do granic Gminy Stargard Szczeciński.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.228529.11.2010

  uchwała Nr L/340/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym Gminy Kobylanka oraz jej jednostek podległych


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.228429.11.2010

  uchwała Nr L/339/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.121.228329.11.2010

  uchwała Nr L/338/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 4 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.20235.11.2010

  uchwała Nr XLIX/335/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 września 2010 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do przeprowadzenia postępowania w sprawach dotyczących pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Kobylanka.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.76.138913.8.2010

  uchwała nr Nr XLVI/315/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.48.10229.6.2010

  uchwała nr XLI/273/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.84927.5.2010

  uchwała nr XLIV/302/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany w podziale Gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.84827.5.2010

  uchwała nr XLIV/301/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia granic i numerów okręgów wyborczych oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.84727.5.2010

  uchwała nr XLIV/300/10 Rady Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Kobylanka Nr XIX/130/08 z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.29018.2.2010

  uchwała nr XLI/282/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Kobylanka

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.242811.12.2009

  uchwała nr XL/267/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji i informacji podatkowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.242711.12.2009

  uchwała nr XL/266/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.89.242611.12.2009

  uchwała nr XL/265/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 19 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.75.198330.10.2009

  uchwała nr XXXVII/251/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 24 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.65.178521.9.2009

  porozumienie Rady Gminy Kobylanka z dnia 3 lipca 2009r. Przebudowa chodnika w m. Kobylanka w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.59.154727.8.2009

  uchwała nr XXXVI/243/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2009r. UCHWAŁA NR XXXVI/243/09 Rady Gminy Kobylanka z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie uznania drzew za pomniki przyrody

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.25.8928.6.2009

  uchwała nr XXVIII/192/08 Rady Gminy Kobylanka z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kobylanka na rok 2009.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.