Logowanie

Rada Gminy Mielnik - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.24033.9.2012

  uchwała nr XVI/105/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie  podziału Gminy Mielnik na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.24023.9.2012

  uchwała nr XVI/104/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie podziału Gminy Mielnik na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.24013.9.2012

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.240031.8.2012

  uchwała nr XVI/103/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. o zmianie uchwały w sprawie rozmiaru i zasad udzielania zniżek nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole oraz określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, zajęć rewalidacyjnych i terapii pedagogicznej


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.239931.8.2012

  uchwała nr XVI/107/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 sierpnia 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19946.7.2012

  uchwała nr XV/100/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania osób i rodzin oraz ustalenia zasad odpłatności za pomoc w zakresie dożywiania osób i rodzin

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.19936.7.2012

  uchwała nr XV/99/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.191228.6.2012

  uchwała nr XV/101/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XX/115/05 Rady Gminy Mielnik o zmianie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.191128.6.2012

  uchwała nr XV/94/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Mielniku

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.188227.6.2012

  uchwała nr XV/89/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 czerwca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.104730.3.2012

  uchwała nr XIV/84/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 marca 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.7982.3.2012

  uchwała nr XIII/82/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.7972.3.2012

  uchwała nr XIII/79/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie formy ochrony przyrody w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym "Głogi" w związku z realizacją inwestycji celu publicznego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.77629.2.2012

  uchwała nr XIII/74/12 Rady Gminy Mielnik z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2012.8710.1.2012

  uchwała nr XII/69/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mielnik na rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.304.315.12.2011

  uchwała nr XI/67/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.36.12.2011

  uchwała nr XI/66/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklarcji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.36.12.2011

  uchwała nr XI/65/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.36.12.2011

  uchwała nr XI/64/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011 r., przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2012 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.36.12.2011

  uchwała nr XI/63/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.