Logowanie

Rada Gminy Mielnik - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.295.36.12.2011

  uchwała nr XI/62/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 listopada 2011r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.259.318.10.2011

  uchwała nr IX/47/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 29 września 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Gminę Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.258.318.10.2011

  uchwała nr IX/45/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 28 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.23.8.2011

  uchwała nr VIII/43/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011 roku


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.23.8.2011

  uchwała nr VIII/42/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.23.8.2011

  uchwała nr VIII/41/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.201.23.8.2011

  uchwała nr VII/34/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie przyjęcia "Programu budowy i finansowania przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Mielnik na lata 2011 - 2014"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.200.229.7.2011

  uchwała nr VIII/39/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 19 lipca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.162.114.6.2011

  uchwała nr VII/35/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i młodzieży, form i zakresu tej pomocy, w tym stypendiów dla uzdolnionych uczniów oraz trybu postępowania w tych sprawach

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.162.114.6.2011

  uchwała nr VII/38/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zasad wynajmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.161.113.6.2011

  uchwała nr VII/33/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.160.110.6.2011

  uchwała nr VII/31/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 27 maja 2011r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej, zasad ustalania i poboru oraz terminów płatności

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.1031.3.2011

  uchwała nr VI/27/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011r. w sprawie przyjęcia "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Mielnik na lata 2011 - 2015"

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.92.1031.3.2011

  uchwała nr VI/26/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011r. w sprawie Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Uczniów w Gminie Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.91.1031.3.2011

  uchwała nr VI/23/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.66.768.3.2011

  uchwała nr V/18/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu w Gminie Mielnik

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.61.713.3.2011

  uchwała nr V/17/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Mielnik na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.35.488.2.2011

  uchwała nr IV/13/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. o zmianie uchwały Nr IV/21/03 Rady Gminy Mielnik z dnia 20 marca 2003r. w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.32.442.2.2011

  uchwała nr IV/10/11 Rady Gminy Mielnik z dnia 21 stycznia 2011r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.285.31.12.2010

  uchwała nr XXXVI/166/10 Rady Gminy Mielnik z dnia 5 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2010

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.