Logowanie

Rada Gminy Ochotnica Dolna - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.227.18405.5.2011

  uchwała nr VI/29/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 Nr V/21/11 z dnia 8 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.221.18014.5.2011

  uchwała nr VI/28/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 25 marca 2011r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2011.221.18004.5.2011

  budżet nr V/21/11 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 8 lutego 2011r.

 • DZ. URZ. 2011.45.3691.2.2011

  uchwała nr IV/20/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Ochotnica Dolna


 • DZ. URZ. 2011.45.3681.2.2011

  uchwała nr III/11/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. 2011.45.3671.2.2011

  uchwała nr III/10/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: określenia obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 • DZ. URZ. 2011.20.16019.1.2011

  uchwała nr IV/16/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2011.14.9918.1.2011

  uchwała nr III/6/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 22 grudnia 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.650.53947.12.2010

  uchwała nr LI/448/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przysługujących Gminie Ochotnica Dolna lub jej jednostkom podległym, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.621.500829.11.2010

  uchwała nr LI/447/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.621.500729.11.2010

  uchwała nr LI/446/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.621.500629.11.2010

  uchwała nr LI/445/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.621.500529.11.2010

  uchwała nr LI/444/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. 2010.614.489326.11.2010

  uchwała nr L/430/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ochotnica Dolna.

 • DZ. URZ. 2010.566.43502.11.2010

  uchwała nr L/434/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.566.43492.11.2010

  uchwała nr L/433/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 21 października 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy oraz zmiany Uchwały Budżetowej na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.562.430729.10.2010

  uchwała nr XLIX/424/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie uchwalenia statutu Zespołu Obsługi Finansowej Szkół Gminy Ochotnica Dolna

 • DZ. URZ. 2010.517.38405.10.2010

  uchwala nr XLIX/426/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 Nr XLII/360/10 z dnia 27 stycznia 2010r.

 • DZ. URZ. 2010.517.38395.10.2010

  uchwala nr XLIX/425/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 20 września 2010r. w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. 2010.439.323027.8.2010

  uchwała nr XLVIII/415/10 Rady Gminy Ochotnica Dolna z dnia 28 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Ochotnica Górna

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.