Logowanie

Rada Gminy Ostaszewo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.114.236714.9.2011

  uchwała nr V/20/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.100.201417.8.2011

  uchwała nr IX/40/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 13 czerwca 2011r. w sprawie zmiany uchwały nr X/43/2007 z dnia 5 czerwca 2007 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ostaszewo.

 • DZ. URZ. 2011.74.157617.6.2011

  uchwała nr VII/30/2011 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 kwietnia 2011r. w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt z terenu gminy Ostaszewo.

 • DZ. URZ. 2011.7.19019.1.2011

  uchwała nr L/215/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego


 • DZ. URZ. 2010.157.314014.12.2010

  uchwała nr L/220/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego na 2011 r.

 • DZ. URZ. 2010.157.313914.12.2010

  uchwała nr L/216/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zwolnienia od podatku rolnego

 • DZ. URZ. 2010.151.29616.12.2010

  uchwała nr XLIX/211/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.151.29606.12.2010

  uchwała nr XLIX/209/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 5 października 2010r. zmieniajaca w sprawie określenia dziennych stawek opłaty targowej, sposobu jej poboru, inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie Gminy Ostaszewo

 • DZ. URZ. 2010.151.29596.12.2010

  uchwała nr XLIX/208/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 5 października 2010r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek kwotowych podatku od środków transportowych na 2011 rok

 • DZ. URZ. 2010.151.29586.12.2010

  uchwała nr XLII/187/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad postępowania z niektórymi wierzytelnościami pieniężnymi przypadającymi Gminie Ostaszewo

 • DZ. URZ. 2010.14.2551.2.2010

  uchwała nr XXXIX/173/2009 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ostaszewo na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.9.18421.1.2010

  uchwała nr XXXVIII/170/2009 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia

 • DZ. URZ. 2010.150.29341.1.1

  uchwała nr XLIV/193/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 5 maja 2010r. w sprawie podziału gminy na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. 2010.149.29071.1.1

  uchwała nr XLI/181/2010 Rady Gminy Ostaszewo z dnia 23 lutego 2010r. zmieniająca w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ostaszewo

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.