Logowanie

Rada Gminy Parchowo - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.32.70123.3.2011

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2011.

 • DZ. URZ. 2011.3.7011.1.2011

  uchwała nr XLV/295/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.156.307313.12.2010

  uchwała nr XLV/301/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011 rok.

 • DZ. URZ. 2010.130.248725.10.2010

  uchwała nr XLIV/287/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.


 • DZ. URZ. 2010.130.248625.10.2010

  uchwała nr XLIV/288/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 9 września 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłaty miejscowej na 2011 rok pobieranej od osób przebywających czasowo na terenie miejscowości : BAWERNICA, CHOŚNICA, FRYDRYCHOWO, GOŁCZEWO, GRABOWO PARCHOWSKIE, JAMNO, JELEŃCZ, NAKLA, NOWA WIEŚ, PARCHOWO, SOSZYCA, SUMIN, SYLCZNO I ŻUKÓWKO

 • DZ. URZ. 2010.121.23311.10.2010

  uchwała nr XLIII/281/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 10 sierpnia 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Parchowo oraz zapewnienie dalszej opieki wyłapywanym zwierzętom.

 • DZ. URZ. 2010.96.186220.7.2010

  uchwała nr XLI/268/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 24 maja 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania terminu zapłaty oraz rozkładania na raty wierzytelności Gminy Parchowo oraz gminnych jednostek organizacyjnych z tytułu należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny oraz warunków dopuszczalności pomocy publicznej, organów i osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. 2010.96.186120.7.2010

  uchwała nr XLI/271/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 24 maja 2010r. w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z placów zabaw zlokalizowanych na terenie gminy Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.83.150610.6.2010

  uchwała nr XXXIX/255/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działki numer 229/15 we wsi Gołczewo w gminie Parchowo

 • DZ. URZ. 2010.79.14021.6.2010

  uchwała nr XXXIX/262/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Parchowo za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu

 • DZ. URZ. 2010.76.132827.5.2010

  uchwała nr XXXIX/258/2010 Rady Gminy Parchowo z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę Nr XIV/72/2007 Rady Gminy Parchowo z dnia 07 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia inkasentów podatków i opłat pobieranych na terenie Gminy Parchowo.

 • DZ. URZ. 2010.68.111010.5.2010

  uchwała nr XXXVII/248/2009 Rady Gminy Parchowo z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Parchowo na rok 2010

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.