Logowanie

Rada Gminy Pruszcz Gdański - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2012.79727.2.2012

  uchwała nr XV/11/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie zmiany przepisów porządkowych w gminnym regulowanym przewozie osób na terenie gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.79627.2.2012

  uchwała nr XV/10/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 24 lutego 2012r. w sprawie ustalenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.72320.2.2012

  uchwała nr XIV/8/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach : Cieplewo, Rokitnica i Wiślinka

 • DZ. URZ. 2012.72220.2.2012

  uchwała nr XIV/6/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie wprowadzenia zmiany w w uchwale Nr XIV/130/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 1999r. w sprawie zatwierdzenia statutu sołectwa i ordynacji wyborczej do wyborów sołtysa i rady sołeckiej sołectwa Jagatowo


 • DZ. URZ. 2012.72120.2.2012

  uchwała nr XIV/3/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. zmieniającą uchwałę nr XLII/94/2009 w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego (Dz.Urz.Woj.Pom. Nr 13, poz. 247).

 • DZ. URZ. 2012.72020.2.2012

  uchwała nr XIV/1/2012 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 lutego 2012r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji w sprawie: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego; określenia wzorów formularzy deklaracji na: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny; określenia wzrorów formularzy załączników: dane o nieruchomościach, dane o nieruchomościach rolnych, dane o nieruchomościach leśnych oraz określenia wzorów formularzy załączników dane o zwolnieniach podatkowych w: podatku od nieruchomości, podatku rolnym, podatku leśnym

 • DZ. URZ. 2012.39530.1.2012

  uchwała nr XIII/126/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zatwierdzenia cennika opłat za przejazdy autobusami komunikacji gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.39430.1.2012

  uchwała nr XIII/122/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/45/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. 2012.39330.1.2012

  uchwała nr XII/127/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie określenia przepisów porządkowych w gminnym regulowanym przewozie osób na terenie gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2012.30124.1.2012

  uchwała nr XII/104/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie zmiany budżetu gminy na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.172.400421.12.2011

  uchwała nr XII/110/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania nazw ulic w miejscowościach : Łęgowo, Rokitnica i Wiślinka

 • DZ. URZ. 2011.172.400321.12.2011

  uchwała nr XII/108/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Cieplewie

 • DZ. URZ. 2011.168.373615.12.2011

  uchwała nr XII/107/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2011.168.373515.12.2011

  uchwała nr XII/106/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 listopada 2011r. w sprawie podatku rolnego na rok 2012

 • DZ. URZ. 2011.154.321723.11.2011

  uchwała nr X/90/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2011r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2011.154.321623.11.2011

  uchwała nr X/89/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 października 2011r. w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. 2011.135.276220.10.2011

  uchwała nr IX/79/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 7 września 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Pruszcz Gdański za wybitne osiągnięcia w nauce i wybitne osiągnięcia artystyczne dla uczniów.

 • DZ. URZ. 2011.111.23028.9.2011

  uchwała nr VIII/70/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/21/2002 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 15 marca 2002r. w sprawie podziału Ośrodka Kultury i Gminnej Biblioteki Publicznej w Pruszczu Gdańskim z siedzibą w Łęgowie

 • DZ. URZ. 2011.111.23018.9.2011

  uchwała nr VIII/68/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 12 lipca 2011r. w sprawie wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych na terenie Gminy Pruszcz Gdański

 • DZ. URZ. 2011.78.164630.6.2011

  uchwała nr VI/38/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały Nr XII/111/99 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 27 października 1999r. w sprawie zatwierdzenia statutu i ordynacji wyborczej sołctwa Cieplewo, Borkowo, Wiślina, Wiślinka, Żuławka, Straszyn

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.