Logowanie

Rada Gminy Pruszcz Gdański - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.78.164530.6.2011

  uchwała nr VI/39/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Pruszcz Gdański Nr XIX/32/2004 z dnia 28 maja 2004 r. w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie Gminy Pruszcz Gdański.

 • DZ. URZ. 2011.73.154916.6.2011

  uchwała nr VI/45/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 9 maja 2011r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej

 • DZ. URZ. 2011.68.14797.6.2011

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 grudnia 2010r. w sprawie budżetu gmina na rok 2011

 • DZ. URZ. 2011.60.137123.5.2011

  porozumienie Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 1 marca 2011r. w sprawie powierzenia Gminie Suchy Dąb realizacji zadania publicznego - prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy


 • DZ. URZ. 2011.40.92614.4.2011

  uchwała nr IV/4/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. w sprawie zmiany statutu sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2011.27.61710.3.2011

  uchwała nr IV/7/2011 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 4 lutego 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/94/2009 w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. 2011.4.14912.1.2011

  aneks nr 2 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 29 października 2010r. do porozumienia międzygminnego o wspólnej realizacji projektu "Budowa zintegrowanego systemu powiadamiania i alarmowania ludności oraz zintegrowanej łączności na potrzeby systemu ratownictwa w gminach: Pruszcz Gdański, Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Stegna"

 • DZ. URZ. 2010.152.29727.12.2010

  uchwała nr LV/82/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu obrębu geodezyjnego Łęgowo (działki nr 2009/1, 2009/2, 1078, 194/59, 194/60 w Rusocinie) - zmiana fragmentu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Pruszcz Gdański - część wyżynna

 • DZ. URZ. 2010.114.221315.9.2010

  uchwała nr XLIX/32/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie zatwierdzenia Statutu sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2010.114.221215.9.2010

  uchwała nr XLIX/31/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie utworzenia sołectwa Borzęcin

 • DZ. URZ. 2010.114.221115.9.2010

  uchwała nr XLIX/29/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 czerwca 2010r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przysługujących Gminie Pruszcz Gdański i jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną oraz wskazania organów lub osób uprawnionych do udzielania ulg

 • DZ. URZ. 2010.113.218913.9.2010

  uchwała nr LI/48/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży gminnych budynków i lokali mieszkaniowych oraz budynków i lokali użytkowych , a także zasad ich sprzedaży.

 • DZ. URZ. 2010.111.21388.9.2010

  uchwała nr LI/43/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Pruszcz Gdański na okręgi wyborcze

 • DZ. URZ. 2010.111.21378.9.2010

  uchwała nr LI/44/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 20 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Pruszcz Gdański na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. 2010.35.54811.3.2010

  uchwała nr XLII/94/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie trybu, sposobu i terminu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego działających na terenie Gminy Pruszcz Gdański prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

 • DZ. URZ. 2010.30.4932.3.2010

  uchwała nr XLIII/103/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 18 grudnia 2009r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.16.2854.2.2010

  uchwała nr XLII/96/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale Nr XVI/13/3008 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 19 lutego 2008r. w sprawie utworzenia straży gminnej

 • DZ. URZ. 2010.16.2844.2.2010

  uchwała nr XLII/93/2009 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 2 grudnia 2009r. w sprawie zatwierdzenia ?Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pruszcz Gdański na lata 2009-2013?

 • DZ. URZ. 2010.13.24729.1.2010

  porozumienie Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 5 listopada 2009r. powierzenie wykonywania zadań publicznych w zakresie oświaty.

 • DZ. URZ. 2010.149.29101.1.1

  uchwała nr LV/76/2010 Rady Gminy Pruszcz Gdański z dnia 21 października 2010r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.