Logowanie

Rada Gminy Przasnysz - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.203.61118.12.2010

  uchwała nr LIII/390/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie ustalenia sieci szkół podstawowych i gimnazjów dla których organem prowadzącym jest Gmina Przasnysz.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.191.522815.11.2010

  uchwała nr LI/387/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 10 września 2010r. w sprawie sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.177.459114.10.2010

  uchwała nr XLIX/380/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 6 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.374821.8.2010

  uchwała nr XLVIII/379/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę nr XLII/230/02 Rady Gminy Przasnysz z dnia 15 maja 2002r. w sprawie ustalenia godzin otwierania i zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych dla ludności


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.374721.8.2010

  uchwała nr XLVIII/378/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.154.374621.8.2010

  uchwała nr XLVIII/375/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przasnyszu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.35204.8.2010

  uchwała nr XLIV/357/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r. zmieniająca Uchwałę Nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie,restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.147.35194.8.2010

  uchwała nr XLIV/355/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 21 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budzetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.136.319214.7.2010

  uchwała nr XLII/349/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.30407.7.2010

  uchwała nr XLV/361/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Przasnysz oraz jej jednostkom organizacyjnym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.132.30397.7.2010

  uchwała nr XLV/359/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz dla fragmentów miejscowości Mchowo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.22812.6.2010

  uchwała nr XLI/340/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009 roku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.22802.6.2010

  uchwała nr XLI/337/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 lutego 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych Orlik 2012 w miejscowości Bogate.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.112.22672.6.2010

  uchwała nr XLII/348/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 19 marca 2010r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Gminy Przasnysz na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Gminy Przasnysz oraz sposobu rozliczenia i sposobu kontroli wykonania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.3312.2.2010

  uchwała nr XL/332/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.837.1.2010

  uchwała nr XXV/220/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 7 listopada 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.628315.12.2009

  uchwała nr XXXIX/318/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie okreslenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.628215.12.2009

  uchwała nr XXXIX/317/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.208.628115.12.2009

  uchwała nr XXXIX/316/09 Rady Gminy Przasnysz z dnia 1 grudnia 2009r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa do obliczenia podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.177.50699.11.2009

  uchwała nr XXIV/214/08 Rady Gminy Przasnysz z dnia 26 września 2008r. w sprawie zmiany do uchwały budżetowej Nr XVIII/118/07 Rady Gminy Przasnysz z dnia 28 grudnia 2007 roku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.