Logowanie

Rada Gminy Przerośl - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.194.222.7.2011

  uchwała nr VII/40/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.139.116.5.2011

  uchwała nr VI/35/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 kwietnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.132.111.5.2011

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.124.129.4.2011

  uchwała nr V/31/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 marca 2011r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Turystyki w Przerośli


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.84.9623.3.2011

  uchwała nr IV/26/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.79.8717.3.2011

  uchwała nr IV/27/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.64.734.3.2011

  uchwała nr IV/24/2011 Rady Gminy Przerośl z dnia 18 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia statutów jednostek pomocniczych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.34.477.2.2011

  uchwała nr III/21/11 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 stycznia 2011r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.22.3125.1.2011

  uchwała nr II/18/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębów geodezyjnych Łanowicze Duże, Śmieciuchówka, Morgi, Stara Pawłówka, Nowa Pawłówka w Gminie Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.17.2621.1.2011

  uchwała nr II/10/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.17.2621.1.2011

  uchwała nr II/7/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.2420.1.2011

  uchwała nr II/13/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie zasad zwrotu wydatków za świadczenia z pomocy społecznej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.16.2420.1.2011

  uchwała nr II/12/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 21 grudnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi , a także szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat , jak również trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.300.317.12.2010

  uchwała nr XXIX/181/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.310.12.2010

  uchwała nr XXIX/186/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.310.12.2010

  uchwała nr XXIX/185/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.310.12.2010

  uchwała nr XXIX/184/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.310.12.2010

  uchwała nr XXIX/183/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.294.310.12.2010

  uchwała nr XXIX/182/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.271.38.11.2010

  uchwała nr XXVIII/180/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.