Logowanie

Rada Gminy Przerośl - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.264.327.10.2010

  uchwała nr XXVIII/179/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 września 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.238.221.9.2010

  uchwała nr XXVII/172/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 31 sierpnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.219.21.9.2010

  uchwała nr XXVI/169/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.189.229.7.2010

  uchwała nr XXVI/168/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 czerwca 2010r. w sprawie zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy -Ordynacja podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.169.213.7.2010

  uchwała nr XXV/161/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 28 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.147.123.6.2010

  uchwała nr XXIV/154/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zmian w budżecie gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.84.124.5.2010

  uchwała nr XXIV/158/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.67.1013.4.2010

  uchwała nr XXIV/156/10 Rady Gminy Przerośl z dnia 11 marca 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.9831.3.2010

  uchwała nr XXIII/150/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.9831.3.2010

  uchwała nr XXIII/149/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia wydatków budżetu gminy, które w roku 2009 nie wygasają z upływem roku budżetowego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.60.9831.3.2010

  uchwała nr XXIII/148/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Przerośl na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.43.769.3.2010

  uchwała nr XXII/144/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.30.5322.2.2010

  uchwała nr XXI/139/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.3.4814.1.2010

  uchwała nr XX/136/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 14 sierpnia 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.218.12.2009

  uchwała nr XXII/147/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.218.12.2009

  uchwała nr XXII/146/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.237.218.12.2009

  uchwała nr XXII/145/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 27 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.221.218.11.2009

  uchwała nr XIX/127/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.226.10.2009

  uchwała nr XXI/142/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r. w sprawie ustalenia przebiegu dróg gminnych na terenie Gminy Przerośl

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2009.208.226.10.2009

  uchwała nr XXI/141/09 Rady Gminy Przerośl z dnia 29 września 2009r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych położonych na terenie Gminy Przerośl

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.