Logowanie

Rada Gminy Puszcza Mariańska - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.136.435630.7.2011

  uchwała nr X/49/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 21 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatków w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso na terenie gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.123.391514.7.2011

  uchwała nr IX/43/2011 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 23 maja 2011r. zmieniająca Uchwałę Nr VII/28/2003 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 stycznia 2003 roku w sprawie Statutu Gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.58.188816.4.2011

  uchwała nr IV/15/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.17098.4.2011

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.53.17088.4.2011

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.763131.12.2010

  uchwała nr LV/264/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.763031.12.2010

  uchwała nr LV/263/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.762931.12.2010

  uchwała nr LV/262/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.762831.12.2010

  uchwała nr LV/261/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.221.762731.12.2010

  uchwała nr LV/260/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 28 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.216.730024.12.2010

  uchwała nr LIV/259/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 1 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie projektów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczacych działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.126.280928.6.2010

  uchwała nr XLVI/216/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 9 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze oraz zasady częściowego lub całkowitego zwolnienia z pobierania opłat i trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.177016.5.2010

  uchwała nr XLIX/237/2010 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmian porządkowych w stałych obwodach głosowania i okręgach wyborczych ustalonych dla gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.79815.3.2010

  uchwała nr XLV/214/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVIII/187/2009 Rady Gminy w Puszczy Mariańskiej z dnia 22 kwietnia 2009r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego ? zespołów wychowania przedszkolnego lub punktów przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne lub prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego na terenie gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.55.79715.3.2010

  uchwała nr XLV/208/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 15 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2010;

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.37012.8.2008

  uchwała nr XXXIX/193/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie przyjęcia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Puszcza Mariańska

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.125.37002.8.2008

  uchwała nr XXXIX/191/2009 Rady Gminy Puszcza Mariańska z dnia 29 maja 2009r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub gminę

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.