Logowanie

Rada Gminy Rzeczenica - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.2.427.1.2011

  uchwała nr L/366/2010 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. 2010.110.21236.9.2010

  uchwała nr XLVI/333/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na okręgi, ich granicach i numerach oraz liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu

 • DZ. URZ. 2010.110.21226.9.2010

  uchwała nr XLVI/332/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie podziału Gminy Rzeczenica na obwody głosowania oraz ustalenia ich granic i numerów

 • DZ. URZ. 2010.110.21216.9.2010

  uchwała nr XLVI/331/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany granic sołectw Breńsk i Międzybórz oraz w sprawie zmiany statutów tych sołectw


 • DZ. URZ. 2010.110.21206.9.2010

  uchwała nr XLVI/330/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/217/09 z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie pomocy zdrowotnej dla nauczycieli

 • DZ. URZ. 2010.63.104729.4.2010

  uchwała nr XL/290/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rzeczenica na rok 2010

 • DZ. URZ. 2010.24.41118.2.2010

  uchwała nr XXXIX/285/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków motywacyjnego, za wysługę lat, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia.

 • DZ. URZ. 2010.19.34110.2.2010

  uchwała nr XXXIX/ 286 /09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. zmiany Uchwały Nr XXVI/210/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 5 lutego 2009 roku w sprawie Regulaminu określającego wysokość, szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego.

 • DZ. URZ. 2010.17.3055.2.2010

  uchwała nr XXXIX/287/09 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.149.29161.1.1

  uchwała nr L/362/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Rzeczenica

 • DZ. URZ. 2010.149.29151.1.1

  uchwała nr L/361/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. 2010.149.29141.1.1

  uchwała nr NR L/360/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek opłaty targowej na obszarze Gminy Rzeczenicy

 • DZ. URZ. 2010.149.29131.1.1

  uchwała nr L/359/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 29 października 2010r. w sprawie stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. 2010.147.28551.1.1

  uchwała nr XLIX/357/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 7 października 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Rzeczenica oraz zapewnienia dalszej opieki wyłapanym zwierzętom.

 • DZ. URZ. 2010.147.28541.1.1

  uchwała nr XLIX/353/10 Rady Gminy Rzeczenica z dnia 7 października 2010r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Rzeczenica oraz jej jednostek organizacyjnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa, oraz wskazania organów do tego uprawnionych

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.