Logowanie

Rada Gminy Sanok - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.120.235524.11.2010

  uchwała nr XLIX/382/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody dla nauczycieli za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, w tym realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły, sposobu podziału środków na nagrody i trybu zgłaszania kandydatów do tych nagród

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.224120.11.2010

  uchwała nr L/398/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.224020.11.2010

  uchwała nr L/397/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.106.19564.11.2010

  uchwała nr XLIX/384/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 28 września 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.69.13463.8.2010

  uchwała nr XLVI/354/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.132228.7.2010

  uchwała nr XLVI/353/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.132128.7.2010

  uchwała nr XLVI/352/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.67.132028.7.2010

  uchwała nr XLII/303/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 29 stycznia 2010r. w sprawie budżetu gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.10197.6.2010

  uchwała nr XLV/340/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przezstrzennego " Tyrawa Solna 13"

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.10187.6.2010

  uchwała nr XLV/339/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego " Stróże Wielkie 5 "

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.9902.6.2010

  uchwała nr XLV/343/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.9892.6.2010

  uchwała nr XLV/335/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia statutu sołectwa

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.44.9882.6.2010

  uchwała nr XLV/334/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia statutu sołectwo

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.71327.4.2010

  uchwała nr XLIV/325/2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 marca 2010r. w sprawie określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.31.71227.4.2010

  uchwała nr XLIV/324/ 2010 Rady Gminy Sanok z dnia 30 marca 2010r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.11014.1.2010

  uchwała nr Nr XLI/302/2009 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie przyznawania nagród Wójta Gminy za osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.259617.12.2009

  uchwała nr XXXIX/296/09 Rady Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.103.259517.12.2009

  uchwała nr XXXIX/295/09 Rady Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.73.17161.10.2009

  uchwała nr XXXVI/268/09 Rady Gminy Sanok z dnia 26 sierpnia 2009r. w sprawie zmiany regulaminu udzielenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Sanok

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.43.124026.6.2009

  uchwała nr XXXII/229/09 Rady Gminy Sanok z dnia 2 marca 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2009

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.