Logowanie

Rada Gminy Sońsk - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.81.259519.5.2011

  uchwała nr VI/34/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.69.22194.5.2011

  uchwała nr VI/37/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 25 marca 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr LIII/291/2010 w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sońsk oraz zapewnienia im dalszej opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.140123.3.2011

  uchwała nr LIII/290/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów Przemocy w Rodzinie dotyczącego trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.42.140023.3.2011

  uchwała nr V/24/2011 Rady Gminy Sońsk z dnia 9 lutego 2011r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Sońsk na rok 2011.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.11.4432.2.2011

  uchwała nr IV/19/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. Uchwała Budżetowa Gminy Sońsk na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.39331.1.2011

  uchwała nr IV/17/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.10.39231.1.2011

  uchwała nr IV/16/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.220.757030.12.2010

  uchwała nr LIII/291/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie zasad i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Sońsk oraz zapewnienia im dalszej opieki.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.220.756930.12.2010

  uchwała nr LIII/288/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 listopada 2010r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sońsku

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.701616.12.2010

  uchwała nr III/13/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.701516.12.2010

  uchwała nr III/12/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie: określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.701416.12.2010

  uchwała nr III/11/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.701316.12.2010

  uchwała nr III/10/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.211.701216.12.2010

  uchwała nr III/9/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 15 grudnia 2010r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.50749.11.2010

  uchwała nr LII/283/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 5 października 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.50539.11.2010

  uchwała nr XLIX/273/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 29 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.50529.11.2010

  uchwała nr XLVIII/272/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.188.50519.11.2010

  uchwała nr XLVIII/271/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 czerwca 2010r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Sońsku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35829.8.2010

  uchwała nr XLVII/266/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 maja 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie gminy Sońsk

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35819.8.2010

  uchwała nr XLVII/263/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 maja 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010.

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.