Logowanie

Rada Gminy Sońsk - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35809.8.2010

  uchwała nr XLVI/260/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35799.8.2010

  uchwała nr XLVI/256/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy na terenie Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35789.8.2010

  uchwała nr XLVI/255/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35779.8.2010

  uchwała nr XLVI/254/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie: określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Sońsk.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35769.8.2010

  uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.149.35759.8.2010

  uchwała nr XLVI/252/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2009 i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Sońsk.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.257914.6.2010

  uchwała nr XLVI/250/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.257814.6.2010

  uchwała nr XLVI/249/2010 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.59.85820.3.2010

  uchwała nr XLI/223/09 Rady Gminy Sońsk z dnia 17 grudnia 2009r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sońsk na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.134.403116.8.2009

  uchwała nr XXXIII/192/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 26 czerwca 2009r. w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Sońsku w wyniku połączenia samorządowych instytucji kultury i nadania statutu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.105.29995.7.2009

  uchwała nr XXXII/182/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 30 kwietnia 2009r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2008 i absolutorium dla Wójta Gminy

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.84.22834.6.2009

  uchwała nr XXX/174/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 27 marca 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.72.191218.5.2009

  uchwała nr XXXI/177/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania na obszarze Gminy Sońsk w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 7 czerwca 2009r

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.107329.3.2009

  uchwała nr XXIX/155/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/139/2008 z dnia 12 grudnia 2008 r. Rady Gminy Sońsk w sprawie określenia zasad ustalania i poboru oraz terminu płatności i wysokości stawek opłaty targowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.107229.3.2009

  uchwała nr XXIX/152/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie: zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.42.107129.3.2009

  uchwała nr XXIX/151/2009 Rady Gminy Sońsk z dnia 6 lutego 2009r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli na 2009 rok

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.