Logowanie

Rada Gminy Stryszawa - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. 2011.494.477121.10.2011

  uchwała nr X/76/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 września 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.390.345410.8.2011

  uchwała nr VIII/59/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

 • DZ. URZ. 2011.390.345310.8.2011

  uchwała nr VIII/57/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 czerwca 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.379.33611.8.2011

  uchwała nr VII/51/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie opłat za świadczenia przekraczające wymiar zajęć w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stryszawa


 • DZ. URZ. 2011.379.33601.8.2011

  uchwała nr VII/50/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie zatwierdzenia taryfy stanowiącej stawkę opłaty za przyłączenie do gminnej sieci wodociągowej na terenie Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2011.379.33591.8.2011

  uchwała nr VII/48/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.340.28275.7.2011

  uchwała nr VI/33/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie ogólnodostępności oraz zasad korzystania planowanych do budowy placów zabaw w ramach projektu pn. "Budowa placów zabaw jako miejsc rekreacji na terenie gminy Stryszawa"

 • DZ. URZ. 2011.333.27781.7.2011

  uchwała nr VI/42/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie zmiany Uchwały nr XLII/337/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 26 października 2010 r. ws. zarządzenia poboru łącznego zobowiązania pieniężnego w 2011 roku.

 • DZ. URZ. 2011.333.27771.7.2011

  uchwała nr VI/34/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2011.333.27761.7.2011

  uchwała nr VI/30/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.333.27751.7.2011

  uchwała nr V/29/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2011 nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011 r.

 • DZ. URZ. 2011.333.27741.7.2011

  uchwała nr V/27/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 • DZ. URZ. 2011.328.271729.6.2011

  uchwała nr VI/36/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku dotacji z budżetu Gminy Stryszawa , sposobu ich rozliczania oraz kontroli wykonania zleconego zadania.

 • DZ. URZ. 2011.238.192210.5.2011

  uchwała nr IV/21/11 Rady Gminy Stryszawa z dnia 27 stycznia 2011r. w sprawie Uchwały Budżetowej

 • DZ. URZ. 2011.86.67124.2.2011

  uchwała nr III/12/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie zasad korzystania z planowanego do rozbudowy i modernizacji zaplecza sportowego obok Gimnazjum Nr 1 w Stryszawie

 • DZ. URZ. 2011.23.19220.1.2011

  uchwała nr III/18/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.722.619531.12.2010

  uchwała nr III/13/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 28 grudnia 2010r. w sprawie ustalenia opłat za wprowadzenie ścieków do gminnej kanalizacji sanitarnej

 • DZ. URZ. 2010.717.614030.12.2010

  uchwała nr II/6/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 grudnia 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2010 nr XXXV/259/10 Rady Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.670.563310.12.2010

  uchwała nr XLI/317/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie wprowadzenia zmiany do uchwały nr XXVII/186/97 Rady Gminy w Stryszawie z dnia 8 listopada 1997 roku w sprawie szczegółowych zasad wydawania i cofania zezwoleń na prowadzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu i poza miejscem sprzedaży oraz ustalenia ilości i zasad usytuowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie Gminy Stryszawa

 • DZ. URZ. 2010.670.563210.12.2010

  uchwała nr Nr XLI/318/10 Rady Gminy Stryszawa z dnia 14 września 2010r. w sprawie zmian w Statucie Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w Stryszawie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.