Logowanie

Rada Gminy Suchożebry - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.44824.8.2011

  uchwała nr V/23/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 28 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczenia przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Suchożebry

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.50.16445.4.2011

  uchwała nr III/5/2011 Rady Gminy Suchożebry z dnia 4 lutego 2011r. Uchwała budżetowa na rok 2011

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.649811.12.2010

  uchwała nr XXX/193/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.649711.12.2010

  uchwała nr XXX/192/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia kwoty stanowiącej średnią cenę sprzedaży drewna przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku leśnego na terenie Gminy Suchożebry.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.649611.12.2010

  uchwała nr XXX/191/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.649511.12.2010

  uchwała nr XXX/190/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy Suchożebry.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.206.643111.12.2010

  uchwała nr XXVIII/178/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.199.568430.11.2010

  uchwała nr XXIX/186/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 8 października 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, jak i w miejscu sprzedaży.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.197.549427.11.2010

  uchwała nr XXVIII/181/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 sierpnia 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.151.364414.8.2010

  uchwała nr XXVII/177/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 26 maja 2010r. w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.30728.7.2010

  uchwała nr XXVI/171/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie określenia Regulaminu wynagradzania dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.133.30718.7.2010

  uchwała nr XXVI/170/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia statutów sołectw Gminy Suchożebry

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.118.252812.6.2010

  uchwała nr XXVI/169/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 23 kwietnia 2010r. w sprawie zmian w podziale Gminy Suchożebry na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.137226.4.2010

  uchwała nr XXV/166/2010 Rady Gminy Suchożebry z dnia 5 marca 2010r. w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Wola Suchożebrska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.51520.2.2010

  uchwała nr XVII/108/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.20.31230.1.2010

  uchwała nr XXIV/161/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie Uchwały Budżetowej na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.13.21318.1.2010

  uchwała nr XVI/100/2008 Rady Gminy Suchożebry z dnia 17 października 2008r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.674617.12.2009

  uchwała nr XXIV/154/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.210.674517.12.2009

  uchwała nr XXIV/153/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 11 grudnia 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.176.50427.11.2009

  uchwała nr XXIII/148/2009 Rady Gminy Suchożebry z dnia 29 września 2009r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin oraz dla psychologa w szkołach prowadzonych przez Gminę Suchożebry

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.