Logowanie

Rada Gminy Wysokie Mazowieckie - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.265.325.10.2011

  uchwała nr 65/X/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 4 października 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.243.230.9.2011

  uchwała nr 64/IX/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.243.230.9.2011

  uchwała nr 59/VIII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 17 sierpnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.240.228.9.2011

  uchwała nr 63/IX/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 30 sierpnia 2011r. w sprawie warunków i trybu przyznawania uczniom stypendium naukowego i Nagrody Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie


 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.188.218.7.2011

  uchwała nr 56/VII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.188.218.7.2011

  uchwała nr 54/VII/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 24 czerwca 2011r. w sprawie tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin dla pedagoga szkolnego

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.172.229.6.2011

  uchwała nr 42/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.172.229.6.2011

  uchwała nr 41/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz określenia granic obwodów

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.149.124.5.2011

  uchwała nr 46/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji dotyczących zaopiniowania przez mieszkańców projektów statutów jednostek pomocniczych Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.147.123.5.2011

  uchwała nr 48/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.146.120.5.2011

  uchwała nr 47/VI/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 5 maja 2011r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.96.117.4.2011

  uchwała nr 39/V/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 24 marca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.88.9929.3.2011

  uchwała nr 16/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych i szkołach prowadzonych przez Gminę Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.82.9022.3.2011

  uchwała nr 14/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.82.9022.3.2011

  uchwała nr 13/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.82.9022.3.2011

  uchwała nr 11/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Wysokie Mazowieckie

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.80.8822.3.2011

  uchwała nr 27/IV/11 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 22 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie na 2011 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2011.12.1817.1.2011

  uchwała nr 9/III/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 29 grudnia 2010r. sprawie zasad udzielania dotacji z budżetu gminy

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.295.313.12.2010

  uchwała nr 206/XXXIV/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. PODL. 2010.280.326.11.2010

  uchwała nr 202/XXXIV/10 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 9 listopada 2010r. w sprawieobniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2011 rok

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.