Logowanie

Rada Miasta Łańcuta - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.96.158228.6.2011

  uchwała nr VII/47/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia przedszkoli miejskich prowadzonych przez Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.154221.6.2011

  uchwała nr VII/43/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 7 czerwca 2011r. w sprawie ustalenia stawki opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.101015.4.2011

  uchwała nr V/27/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie przyjęcia przez Gminę Miasta Łańcuta Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009 -2012 z perspektywą na lata 2013 - 2016

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.40.85931.3.2011

  uchwała nr V/26/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011r. UCHWAŁA BUDŻETOWA MIASTA ŁAŃCUTA NA ROK 2011


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.80629.3.2011

  uchwała nr V/28/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu przez Gminę Miasto Łańcut

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.38.80529.3.2011

  uchwała nr V/25/2011 Rady Miasta Łańcuta z dnia 24 lutego 2011r. w sprawie określenia zasad udzielania dotacji z budżetu Miasta Łańcuta na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.287217.12.2010

  uchwała nr III/16/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.287117.12.2010

  uchwała nr III/15/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.287017.12.2010

  uchwała nr III/14/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.286917.12.2010

  uchwała nr III/13/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.177014.10.2010

  uchwała nr XLIII/389/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.98.176914.10.2010

  uchwała nr XLIII/382/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 30 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15446.9.2010

  uchwała nr XLII/379/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15436.9.2010

  uchwała nr XLII/378/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15426.9.2010

  uchwała nr XLII/374/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 19 sierpnia 2010r. w sprawie ustanowienia hejnału dla Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.15111.9.2010

  uchwała nr XXXVI/316/2009 Rady Miasta Łańcuta z dnia 22 grudnia 2009r. Uchwała budżetowa Miasta Łańcuta na rok 2010

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.61.122313.7.2010

  uchwała nr XLI/365/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 28 czerwca 2010r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii drogi gminnej i ustalenia jej przebiegu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.38.87018.5.2010

  uchwała nr XXXVII/317/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie uchwalenia Gminnego programu opieki nad zabytkami miasta Łańcuta na lata 2010 - 2013

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.50124.3.2010

  uchwała nr XXXVII/325/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Miasta Łańcuta

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.21.50024.3.2010

  uchwała nr XXXVII/324/2010 Rady Miasta Łańcuta z dnia 17 lutego 2010r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.