Logowanie

Rada Miasta Jarosławia - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.169.24382.11.2011

  uchwała nr 163/XVIII/2011 Burmistrza Miasta Jarosławia z dnia 3 października 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany Nr 1/1/2010 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru Nr 1/05 "Pruchnicka" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.22913.10.2011

  porozumienie Rady Miasta Jarosławia z dnia 7 września 2011r. zawarte w Jarosławiu pomiędzy Gminą Miejską Jarosław a Gminą Jarosław w sprawie przyjęcia do realizacji przez Gminę Miejską Jarosław zadania publicznego jakim jest objęcie mieszkańców Gminy Jarosław opieką i usługami świadczonymi przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.151.217516.9.2011

  uchwała nr 142/XVII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Miejską Jarosław i zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.144.21086.9.2011

  uchwała nr 145/XVII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.122.18544.8.2011

  uchwała nr 130/XVI/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 lipca 2011r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.178627.7.2011

  uchwała nr 124/XV/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 4 lipca 2011r. w sprawie warunków i trybu finansowania zadań z zakresu sportu w Gminie Miejskiej Jarosław.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.145813.6.2011

  uchwała nr 102/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu detalicznego, zakładów gastronomiocznych i zakładów usługowych na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.145713.6.2011

  uchwała nr 101/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w żłobkach publicznych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.87.145613.6.2011

  uchwała nr 94/XII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 maja 2011r. w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe transportu zbiorowego na terenie Miasta Jarosławia.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.109927.4.2011

  uchwała nr 67/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz określenia obwodów publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.56.109827.4.2011

  uchwała nr 65/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.55.106321.4.2011

  uchwała nr 44/VII/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 14 lutego 2011r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.51.100915.4.2011

  uchwała nr 66/IX/2011 Rady Miasta Jarosławia z dnia 21 marca 2011r. w sprawie ustalenia opłat za niektóre świadczenia publicznych przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.138.286817.12.2010

  uchwała nr 7/IV/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 16 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.117.222620.11.2010

  uchwała nr 938/LXXXI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających Gminie Miejskiej Jarosław lub jej jednostkom organizacyjnym oraz wskazania organu lub osób do tego uprawnionych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.114.210117.11.2010

  uchwała nr 949/LXXXII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 8 listopada 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.108.19838.11.2010

  uchwała nr 939/LXXXI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.19725.11.2010

  uchwała nr 930/LXXXI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 25 października 2010r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez włascicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.19715.11.2010

  uchwała nr 918/LXXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.94.17067.10.2010

  uchwala nr 924/LXXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 27 września 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.