Logowanie

Rada Miasta Jarosławia - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.85.157814.9.2010

  uchwała nr 905/LXXVII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 30 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia dni i godzin otwierania oraz zamykania placówek handlu datalicznego, zakładów gastronomicznych i zakładów usługowych na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.81.15091.9.2010

  uchwała nr 886/LXXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 9 sierpnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 697/LIX/06 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 czerwca 2006r.w sprawie podziału miasta Jarosławia na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.75.143118.8.2010

  uchwała nr 738/LX/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 29 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Jarosławia na 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.53.111729.6.2010

  uchwała nr 835/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Jarosław


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.10167.6.2010

  uchwała nr 848/LXX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 31 maja 2010r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół, przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego zakładanych i prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.43.95628.5.2010

  uchwała nr 821/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obszaru "Za Parkiem" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.84414.5.2010

  uchwała nr 824/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 320/XXX/08 Rady Miasta Jarosławia z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie stałych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.78411.5.2010

  uchwała nr 830/LXIX/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 5 maja 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.78311.5.2010

  uchwała nr 827/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.35.78211.5.2010

  uchwała nr 820/LXVIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 kwietnia 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie cen za przewozy osób autobusami Miejskiego Zakładu Komunikacji Sp. z o.o. w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.5846.4.2010

  uchwała nr 812/LXVII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 1 kwietnia 2010r. w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.5836.4.2010

  uchwała nr 798/LXVI/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 23 marca 2010r. w sprawie zasad udzielania zniżek tygodniowego obowiązującego wymiaru zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach (zespołach szkół) prowadzonych przez Gminę Miejską Jarosław, oraz przyznawania zwolnienia od obowiązku realizacji tych zajęć

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.14.34126.2.2010

  uchwała nr 786/LXIII/10 Rady Miasta Jarosławia z dnia 15 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania pojazdów samochodowych oraz pobierania opłat za parkowanie na terenie miasta Jarosławia

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.206426.11.2009

  uchwała nr 698/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 1/08 obszaru ?Sportu i rekreacji przy ul. Bandurskiego? w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.91.206326.11.2009

  uchwała nr 697/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr 3/08 obszaru "Spółdzielcza" w Jarosławiu

 • DZ. URZ. WOJ. 2009.85.191110.11.2009

  uchwała nr 702/LVII/09 Rady Miasta Jarosławia z dnia 26 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

< >
porady prawne online

Śledź najnowsze informacje


Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.