Logowanie

Rada Miasta Krosna - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.284.1.2012

  uchwała nr XXIII/330/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.274.1.2012

  uchwała nr XXIII/328/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2011r. w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.208.375930.12.2011

  uchwała nr XXII/312/11 Rady Miasta Krosna z dnia 16 grudnia 2011r. w sprawie ustalenia obowiązujących w 2012 r. wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.201.367620.12.2011

  uchwała nr XXI/287/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ?Suchodół IX?


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.29985.12.2011

  uchwała nr XXI/281/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy Krosno za rok 2012

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.29975.12.2011

  uchwała nr XXI/280/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.189.29965.12.2011

  uchwała nr XXI/279/11 Rady Miasta Krosna z dnia 25 listopada 2011r. w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.254716.11.2011

  uchwała nr XX/266/11 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krosno, udostępnionych dla operatorów i przewoźników oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.175.254616.11.2011

  uchwała nr XX/265/11 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Cmentarzy Komunalnych na terenie Miasta Krosna

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.172.24908.11.2011

  uchwała nr XX/277/11 Rady Miasta Krosna z dnia 28 października 2011r. w sprawie uchwalenia regulaminu przyznawania dotacji spółkom wodnym działającym na terenie miasta Krosna na utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych służących ochronie przed powodzią

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.163.235017.10.2011

  uchwała nr XIX/252/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 września 2011r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego przechowywanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.23015.10.2011

  uchwała nr XVIII/227/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna pn. ?Przemysłowa I?

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.159.23005.10.2011

  uchwała nr XVIII/226/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.156.226829.9.2011

  uchwała nr XVIII/228/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie uchwalenia zmiany nr 1 miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "ŚRÓDMIEŚCIE IV" ul. Wieniawskiego i Chopina

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.150.216815.9.2011

  uchwała nr XVIII/244/11 Rady Miasta Krosna z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Krosna odrębnych obwodów głosowania w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 9 października 2011 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.120.18232.8.2011

  uchwała nr XIV/192/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.170518.7.2011

  uchwała nr XIV/209/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.170418.7.2011

  uchwała nr XIV/206/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie określenia wzorów formularzy zawierających dane dotyczące podmiotu i przedmiotu opodatkowania, niezbędne do wymiaru i poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku leśnego

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.110.170318.7.2011

  uchwała nr XIV/191/11 Rady Miasta Krosna z dnia 30 czerwca 2011r. zmieniająca uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.90.148716.6.2011

  uchwała nr XIII/169/11 Rady Miasta Krosna z dnia 27 maja 2011r. sprawie ustanowienia pomnika przyrody na terenie Gminy Krosno w dzielnicy Zawodzie

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.