Logowanie

Rada Miasta Krosna - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.83.15406.9.2010

  uchwała nr LXVII/1135/10 Rady Miasta Krosna z dnia 27 sierpnia 2010r. w sprawie ustalenia regulaminu Ogródka Jordanowskiego w Krośnie

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.128523.7.2010

  uchwała nr LXII/1116/2010 Rady Miasta Krosna z dnia 26 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość dodatków i innych składników wynagrodzenia nauczycieli oraz szczegółowych warunków ich przyznawania dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowo ? wychowawczych prowadzonych przez Gminę Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.127322.7.2010

  uchwała nr LXII/1101/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.64.127222.7.2010

  uchwała nr LX/1082/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie trybu udzielania, rozliczania i kontroli wykorzystania dotacji przyznawanych dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Krosno przez osoby prawne lub fizyczne inne niż Gmina Krosno


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.58.11988.7.2010

  uchwała nr LXII/1099/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w mieście Krośnie w strefie płatnego parkowania oraz określenia sposobu pobierania opłaty

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.11897.7.2010

  uchwała nr LXII/1104/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.57.11887.7.2010

  uchwała nr LXII/1103/10 Rady Miasta Krosna z dnia 25 czerwca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.54.113630.6.2010

  uchwała nr LX/1086/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie określenia warunków częściowego lub całkowitego zwalniania z opłat za pobyt dziecka oraz osoby pełnoletniej do czasu ukończenia szkoły w rodzinie zastępczej oraz placówce opiekuńczo ? wychowawczej

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.52.110325.6.2010

  uchwała nr LII/979/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie budżetu miasta Krosna na 2010 rok

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.106014.6.2010

  uchwała nr LX/1089/2010 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie wydzielenia lokali socjalnych z mieszkaniowego zasobu Gminy Krosno

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.49.105914.6.2010

  uchwała nr LX/1088/10 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2010r. w sprawie zmiany Statutu Miasta Krosna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.37.84914.5.2010

  uchwała nr LVII/1041/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 marca 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego, zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielowi pełniącemu stanowisko kierownicze w szkole oraz przyznania zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli, w tym również nauczycieli szkół zaocznych, nauczycieli w systemie kształcenia na odległość, nauczycieli przedmiotów w różnym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, bibliotekarzy bibliotek pedagogicznych, oraz zasad zaliczania do wymiaru godzin poszczególnych zajęć w kształceniu zaocznym i w systemie kształcenia na odległość.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.36.79913.5.2010

  uchwała nr LIX/1075/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia na obszarze miasta Krosna obwodów głosowania w szpitalach i zakładach pomocy społecznej w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.5906.4.2010

  uchwała nr LVII/1046/10 Rady Miasta Krosna z dnia 29 marca 2010r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Krosna.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.26.5896.4.2010

  uchwała nr LVI/1017/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Krosna "ŚRÓDMIEŚCIE - VII" ul. Krakowska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.23.54329.3.2010

  uchwała nr LVI/1018/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta Krosna "KROŚCIENKO - VI" ul. Korczyńska

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.22.53026.3.2010

  uchwała nr LVI/1022/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010r. w sprawie Statutu Miasta Krosna

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.19.46219.3.2010

  uchwała nr LVI/1021/10 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2010r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi komunalne w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.5.9614.1.2010

  uchwała nr LII/986/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009r. zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Miasta Krosna w ramach pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.2.96.1.2010

  uchwała nr LII/999/09 Rady Miasta Krosna z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych w 2010 roku

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.