Logowanie

Rada Miasta Szczecinek - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2012.2812.1.2012

  uchwała Nr XVIII/146/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchylenia uchwał w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w formie usług pralniczych oraz szczegółowych zasad częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.158.332729.12.2011

  uchwała Nr XVIII/139/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Szczecinek na 2012 rok.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.157.329127.12.2011

  uchwała Nr XVIII/142/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XLII/444/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 25 stycznia 2010 r.  w sprawie wysokości stawek opłaty targowej i sposobu jej poboru.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.153.318916.12.2011

  uchwała Nr XVIII/141/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 12 grudnia 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/547/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.


 • DZ. URZ. WOJ. 2011.142.27412.12.2011

  uchwała Nr XVI/134/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji zbiorowej.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.140.26411.12.2011

  uchwała Nr XVI/125/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.260629.11.2011

  uchwała Nr XVI/127/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.260529.11.2011

  uchwała Nr XVI/126/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.139.260429.11.2011

  uchwała Nr XVI/124/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr LIII/547/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości,  rolny i leśny

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.134.242223.11.2011

  uchwała Nr XV/120/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 18 października 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar położony w Szczecinku pod nazwą ?Polna-1?, ograniczony ulicami : Kołobrzeską, Koszalińską i Polną

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.216811.10.2011

  uchwała Nr XIV/114/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.119.216711.10.2011

  uchwała Nr XIV/113/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia dyrektora Miejskiej Jednostki Obsługi Oświaty w Szczecinku do wydawania decyzji administracyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.21144.10.2011

  uchwała Nr XIV/106/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Cieślaka-Sikorskiego? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.21134.10.2011

  uchwała Nr XIV/105/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód III? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.116.21124.10.2011

  uchwała Nr XIV/104/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód III? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.203228.9.2011

  uchwała Nr XIV/102/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 5 września 2011 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XIX/181/08 Rady Miasta Szczecinek z dnia 17 marca 2008 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.113.203128.9.2011

  uchwała Nr XIII/97/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.16775.8.2011

  uchwała Nr XII/90/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Pilska? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.93.16765.8.2011

  uchwała Nr XII/89/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru "Koszalińska-1" w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2011.72.133817.6.2011

  uchwała Nr X/83/2011 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 maja 2011 r. w sprawie określenia wykazu kąpielisk na terenie Miasta Szczecinka w 2011 roku.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.