Logowanie

Rada Miasta Szczecinek - Dzienniki urzędowe

Wyszukiwarka

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.227626.11.2010

  uchwała Nr LIII/547/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie ustalenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.227526.11.2010

  uchwała Nr LIII/546/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Miastu Szczecinek i jego jednostkom podległym oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.227426.11.2010

  uchwała Nr LIII/545/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.119.227326.11.2010

  uchwała Nr LIII/544/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 listopada 2010 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 r.


 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.213918.11.2010

  uchwała Nr LII/541/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 października 2010 r. w sprawie określenia stref cen (stawek taryfowych) dla taksówek przy przewozie taksówkami osobowymi na terenie Miasta Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.115.213818.11.2010

  uchwała Nr LII/539/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 11 października 2010 r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.111.20074.11.2010

  uchwała Nr LI/528/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu ?Zachód IV? w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.192325.10.2010

  uchwała Nr LI/535/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie zmiany statutu Osiedla Szczecińska-Gdańska w Szczecinku.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.107.192225.10.2010

  uchwała Nr LI/534/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 16 września 2010 r. w sprawie utworzenia osiedla Trzesieka oraz nadania mu statutu.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.157325.8.2010

  uchwała nr L/518/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych gimnazjów w Szczecinku oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.157225.8.2010

  uchwała nr L/517/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół podstawowych w Szczecinku oraz granic ich obwodów.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.82.157125.8.2010

  uchwała nr L/512/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie uchwalenia ?Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Miasta Szczecinek?.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.124512.7.2010

  uchwała nr XLVIII/509/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szczecinku do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.124412.7.2010

  uchwała nr XLVIII/499/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie uchwalenia zasad wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.124312.7.2010

  uchwała nr XLVIII/498/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie wysokości i zasad ustalania opłat za świadczenia udzielane przez przedszkole publiczne prowadzone przez Miasto Szczecinek

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.65.124212.7.2010

  uchwała nr XLVIII/497/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 7 czerwca 2008r. w sprawie zmiany uchwały określającej tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół, dla których Miasto Szczecinek nie jest organem prowadzącym oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.10068.6.2010

  uchwała nr XLV/487/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie w sprawie zmiany uchwały Nr V/41/03 Rady Miasta Szczecinek z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie określenia zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.46.10058.6.2010

  uchwała nr XLV/486/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 26 kwietnia 2010r. w sprawie zmiany uchwały określającej Statut Miasta Szczecinek.

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.89427.5.2010

  uchwała nr XLIV/477/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2010r. w sprawie podziału miasta Szczecinek na stałe obwody głosowania

 • DZ. URZ. WOJ. 2010.41.89327.5.2010

  uchwała nr XLIV/476/10 Rady Miasta Szczecinek z dnia 31 marca 2010r. w sprawie dokonania podziału miasta Szczecinek na okręgi wyborcze i ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach.

< >
porady prawne online

Informujemy, iż zgodnie z przepisem art. 25 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631), dalsze rozpowszechnianie artykułów i porad prawnych publikowanych w niniejszym serwisie jest zabronione.